Hanne Markussen Eek er styreleder i Norsk Bergindustri og opptatt av hvilke verdier som er gjemt i norske fjell. Bransjen er opptatt av utvinne geologiske mineralforekomster på en bærekraftig måte. Bransjens praksis skal alltid være samfunnets beste valg.

– Noen må gi premisser for våre rammevilkår, og bygge kompetanse til vår virksomhet. I vårt tilfelle Norsk Bergindustri. Det var her olje- og gassvirksomheten lyktes. Politikerne trodde de hadde råd til å skippe landbasert industri til evig tid, men bør vite bedre nå. Vi sitter på store geologiske verdier, næringen er klar, det er viktig at forvaltningsstrategien for vår industri følges bedre opp av politikerne, sier Markussen Eek.

Tause politikere

Bergindustrien fikk Mineralloven i 2010 og en mineralstrategi i 2013 som skulle legge til rette for en lønnsom mineralnæring i Norge. Arvesølvet skulle kartlegges med avansert utstyr, det ble sagt at nye mineralprosjekter ville gi store ringvirkninger i lokalsamfunn. Potensialet var enormt. Så ble politikerne tause.

– Den nye regjeringen har sagt at den skal satse på mineralnæringen, men mangelen på evne til å stole på vår industrielle og miljøteknologiske kompetanse er rungende. Vårt samfunn må ha en forståelse for å tenke langt. Gruvedrift må sees i et langt perspektiv, er kapitalkrevende og tiden før lønnsomhet er lang. Vi har mineralprosjekter på gang, mye handler nå om politisk avklaring. Vi ønsker oss politikere og et samfunn som skjønner at industrielle eiere som vil bygge opp bergindustri i et lokalsamfunn og skal være der i 50-100 år, ikke har til hensikt å ødelegge miljøet, sier Markussen Eek.

Har strenge miljøkrav

Det er miljøkrise i verden, og mange bruker dette til å fremme naturvern. Det er nesten blitt legitimt å oppfordre til sivil ulydighet i denne sammenhengen, og altfor lett å bruke miljøkrisen til å motarbeide virksomhet innen bergindustrien.

Faktum er imidlertid at bergindustrien har strenge krav med hensyn til lover, konsesjoner og utslippstillatelser. Medlemsbedriftene har mye kunnskap rundt miljø og bergverk, og bestreber seg virkelig på å forbedre seg innenfor de rammene samfunnet setter, ifølge Markussen-Eek.

– Vi følger strenge miljøkrav, vil utvikle en miljøindustri som vi mener bidrar til globalt miljøvern. Naturvernforbundet forfekter kun nasjonalt naturvern, og vi mener det er plass til både miljøindustri og uberørt natur i Norge.

- Det er viktig at politikere og samfunnet tar dette innover seg. Samfunnet har ansvar for bærekraftig forvaltning av mineralressurser, derfor er det også svært viktig at vi får utviklet gode standarder for CSR for bransjen, slik at vi sikrer en troverdig måte å bygge tillit på gjennom involvering i urfolksområder, sier Markussen Eek.

Et landbasert eventyr?

Hun etterlyser flere geologer og bergingeniører. Igjen er olje- og gassindustrien en logisk forklaring. Med høye lønninger og kule karrieremuligheter har oljen nærmest støvsugd ingeniørstanden, det har ført til at bergindustrien har havnet i gråsonen. Nå flater oljen ut, og politikerne har en unik sjanse til å satse på bergindustrien ved å vise at de aksepterer den som en bærekraftig bidragsyter i fremtidig norsk verdiskaping.

Markussen-Eek lover at bergindustri har bærekraft i høysetet. Til gjengjeld krever hun at den politiske risikoen som henger over bergindustrien i Norge blir fjernet. Det er på tide å gripe den muligheten vi har for å skape et miljøvennlig landbasert industrieventyr i landet vårt.