Allerede i 1962 ble den første raketten skutt opp og ved årsskiftet 2012 hadde de sendt opp over tusen raketter. Det er særlig den polare atmosfæren og det nære verdensrommet som Andøya Space Center er utstyrt for å utforske og de samarbeider med en rekke internasjonale forskningsmiljøer og universiteter.

Militære raketter

Frem til i dag har de benyttet en rekke ulike leverandører av raketter, gjerne fra militære overskuddslagre.

- Problemet har noen ganger vært at rakettene har blitt for gamle, noen har ikke fungert og det har også rett og slett vært problematisk å finne raketter med riktig kraft. Derfor ble vi spurt om å utvikle en ny rakettype for dem, sier Onno Verberne i Nammo.

Hybridraketten

Tradisjonelle  faststoffraketter er fylt med et fast brennstoff med iblandet en fast oksygengiver. Det andre ytterpunktet er rakettmotorer med flytende brennstoff og en flytende oksygengiver.

- Hybridraketten kommer midt i mellom dette og er langt mer miljøvennlig enn den tradisjonelle faststoffraketten. Da bruker vi brennstoff som er fast og en flytende oksygengiver. Raketten utvikler vi i samarbeid med Andøya Space Center og har fått navnet North Star og vil bestå av tre ulike konfigurasjoner. To av dem er sonderaketter som foretar målinger og faller så ned igjen, mens den tredje skal frakte små satellitter ut i verdensrommet for å gå i bane, forklarer Verberne. Raketten som utvikles skal være av en slik størrelse og pris at universiteter kan påta seg å bruke disse i studentprosjekter.

- Hybridraketten kommer midt i mellom dette og er langt mer miljøvennlig enn den tradisjonelle faststoffraketten. Da bruker vi brennstoff som er fast og en flytende oksygengiver.

Clean Space

North Star passer godt inn i CleanSpace-initiativet fra romvirksomheten i Europa for å begrense mengden av søppel i rommet, samt å redusere den totale miljøbelastningen fra virksomheten.

- I dette programmet er Nammo blitt tildelt et prosjekt hvor vi skal få ned gamle satellitter etter endt levetid, sier Verberne.

Viktig for Nord-Norge

- Vi hadde ønske om å ta i bruk en renere raketteknologi som i tillegg er tryggere å bruke. Andøya Space Center er en viktig bidragsyter både i forhold til forskning i arktiske strøk og i forhold til å være samarbeidspartner med næringslivet forøvrig. Spesielt innenfor det romrelaterte næringslivet i nord spiller vi en viktig rolle, sier Odd Roger Enoksen som er direktør på Andøya Space Center.