Klimautfordringen er den største av de globale utfordringene som direkte berører næringslivet. Dette tar MIP AS høyde for i sin offensive miljøstrategi, forteller markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark AS (MIP AS).

– Ambisjonen er å bli en grønn industripark i verdensklasse. Få regioner i verden har de samme forutsetningene til å møte den globale veksten i etterspørselen etter metaller og mineraler, som det vi har.

Naturlige forutsetninger

Med mer enn 100 bedrifter og 2300 industriarbeidsplasser er Mo Industripark en av de største industriklyngene i Norge. Gabor forteller at det jobbes kontinuerlig med å utvikle gode løsninger som kan styrke industriparken og bedriftenes konkurransekraft.

– Først og fremst handler det om rikelig tilgang til fornybar kraft og vann. I tillegg har vi allerede utviklet en omfattende system for gjenvinning av energi og biprodukter.

Som eksempel viser Gabor til Norges største gjenvinningsmiljø av skrapstål, Celsa Armeringsstål.

– Klyngevis industriutvikling gir lavere infrastrukturkostnader, styrker konkurransekraften og gir en optimal utnyttelse av kraftressursene.

Attraktivt område

I løpet av de mer enn tjue årene som har gått siden omstillingen av Norsk Jernverk AS, har de store prosessbedriftene og MIP AS investert vel 700 millioner kroner i tiltak for det ytre miljøet, i nye renseanlegg, opprydding i gamle deponier og andre miljøtiltak.

– Det jobbes også med etablering av ny industri som for eksempel datasenter gjennom selskapet ACDC AS, sier Gabor.

I den nasjonale rapporten «Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway» blir MIP er fremhevet som et av de mest attraktive områdene å etablere nettopp slike sentre. Gjennom selskapet Midgardsormen AS planlegges det også en ny transatlantisk fiberkabel fra USA til Mo i Rana, noe som vil kunne åpne for etablering av et enda større teknologisk miljø i Rana.

Polarsirkelen lufthavn

Til slutt nevner Gabor arbeidet med å etablere ny flyplass på Hauan utenfor Mo i Rana gjennom selskapet Polarsirkelen Lufthavn AS (PLU).

– Stortinget har forutsatt god fremdrift i dette prosjektet, så PLU forventer positiv avklaring på dette i løpet av året.