Rune Jerstad, M.Sc., MANAGER, Dr. techn. Olav Olsen

Svalbard har noen lokale entreprenører,men ved større prosjekter vil ikke de ha stor nok kapasitet, og da er man avhengig av å frakte og innlosjere de som skal arbeide.

Flytekai er løsningen

Disse forholdene, i tillegg til de strenge miljømålene som er satt for Svalbard,  resulterte i hovedideen om å bygge flyten­de konstruksjoner i Norge, taue dem til Svalbard og ankre de opp i Longyearbyen, sier Rune Jer­stad i Dr. techn. Olav Olsen, et rådgivende ingeniørselskap som er eksperter på flytende betong­konstruksjoner.


- Løsningen har mange for­deler. Den kan flyttes ved behov uten at den setter fotavtrykk et­ter seg og hvis man ikke har be­hov for den lenger, så kan den selges til andre som trenger kai, sier Jerstad. En viktig merverdi ved fly­tekaien er at innvendig volum under dekk til kan brukes til stykkgodslager og drivstofflager.