På Høgskolen i Narvik har de et eget studium i satellitteknologi. Studiet forsyner mange bedrifter som har romrelatert virksomhet med kompetanse, men det man lærer på denne utdanningen kan også benyttes i andre ekstreme miljøer enn i verdensrommet.

Raymond Kristiansen, førsteemanuensis, Høgskolen i Narvik

Studiet ved høgskolen tar sikte på at ferdigutdannede studenter skal kunne konstruere satellitter og ha oversikt og kunnskap om alle de forskjellige delene som en satellitt består av. Det betyr å ha kunnskap om mange ulike emner som motorer, sensorer, styring, databehandling, strømforsyning og mye annet.

- Utdanningen som vi har innen satellitteknologi er en femårig utdanning der man kan gå tre år og få en bachelor  eller bygge på med to år til og få en mastergrad. Studiet er tverrfaglig innen elektronikk, kommunikasjon, reguleringsteknikk og en del satellittrelaterte emner som dreier seg om hvordan man bygger satellittplattformer og hvordan man kan bruke dem til overvåkning, fjernmåling og andre oppgaver, sier førsteamanuensis Raymond Kristiansen ved Høgskolen i Narvik.

Andøya Space Center

Høgskolen i Narvik samarbeider med alle romrelaterte virksomheter i Nord-Norge, men det er særlig Andøya Space Center som har vært den viktigste, og som var en sterk pådriver da studiet startet i 1996.

- På Andøya har de blant annet en romteknologilinje på videregående der vi har rekruttert mange av våre studenter fra. Og samarbeidet vi har med Andøya Rakettskytefelt er fortsatt nært. Når de har prosjekter som går der ute bidrar ofte våre studenter i prosjektene. I tillegg foregår en god del av undervisningen vår ute på Andøya og studentene får av og til være med på oppskytinger, forteller Kristiansen.

Skjøt opp sin egen satellitt

Ved høgskolen har studentene også bygd sin egen satellitt som fikk navnet HiNCube, og som ble skutt opp fra Russland i 2013.

- Prosjektet gikk over flere år og målet var at studentene skulle bygge sin egen satellitt og få den opp i bane rundt jorda. Vi kom i mål med selve byggingen, gjennomførte og besto alle tester på bakken før den ble skutt opp. Det ble bekreftet at den gikk i bane i verdensrommet, så vi vet at satellitten er der oppe, men dessverre mistet vi kontakten med den. Rent akademisk ble målet nådd, ikke minst var vi fornøyde med at satellitten passerte kvalitetssikringssystemet til de som skyter opp. Hadde vi også hatt kontakt med den i ettertid hadde det vært en tilleggsbonus, sier Kristiansen.

Rekrutterer til rombransjen

Mange av studentene får jobb i rombransjen både som forskere og teknikere etter endt utdanning.

- Vi leverer kandidater til mange bedrifter innen romteknologimiljøet i Nord-Norge, som Kongsberg Spacetec og Kongsberg Satellittstasjon i Tromsø, samt SvalSat på Svalbard. I Sør-Norge får mange av studentene jobb i bedrifter som Kongsberg Aerospace, Nammo, Raufoss, Norspace i Horten og Telenor Satellite Services. Det viser at det er et stort marked for våre studenter.

Teknologi for ekstreme forhold

Det som imidlertid også er interessant er at mange av studentene faktisk ikke ender opp i rombransjen, men ender opp i andre bransjer der det også er ekstreme ytre forhold, som under vann eller på kaldere breddegrader som i Arktis og Antarktis.

- Det som skal bygges for å tåle å være i verdensrommet er nødt til å være robust. Men vi finner en del tilsvarende forhold noen steder på jorda også. Der kan studentene våre bidra med sin kunnskap. Så egentlig kunne nok studiet vårt like gjerne hatt et navn som "teknologi under ekstreme forhold" når vi ser hva kunnskapen kan brukes til.