Av: Ronny Brunvoll, Reiselivssjef, Visit Svalbard

I 2014 ankom 50 000 gjester til overnattingsstedene i Longyearbyen, en økning på 35 % over 2 år. Denne veksten har vært ønsket og nødvendig i en liten by der reiselivet spiller en stadig mer sentral rolle for det robuste familiesamfunnet. På en øygruppe som er like stor som Sør-Norge fra Kristiansand til Trondheim er antallet gjester likevel fortsatt svært beskjedent; på det meste er maks 600-700 overnattende gjester her samtidig.

Det er flere faktorer som gir seg utslag i økt trafikk til Svalbard. Det ene er fremveksten av flere organiserte naturopplevelser gjennom hele året, som gjør at gjestene nå kommer i alle sesonger. Helårsturisme er viktig i et bærekraftperspektiv, og det er derfor gledelig at stadig flere reiser hit også i den såkalte «mørketida». Da råder stillheten og mørket, bare ispedd fantastisk nordlys og en spektakulær stjernehimmel. Med sitt brede helårs aktivitetstilbud er dessuten Svalbard en destinasjon som passer trendene i tiden, der folk vil være aktive og deltagende i naturopplevelsene.

Reiselivet er totalt avhengig av at vår unikhet og autentisitet ivaretas for fortsatt å være en attraktiv destinasjon. Når vi nå planlegger for videre vekst gjør vi det derfor med stor respekt for de verdiene vi lever av; den uberørte naturen og de mange fredede kulturminnene. De unike opplevelsene i den enorme villmarka skal fortsatt være vårt pre, og våre gjester skal som før reise hjem med bagasjen full av store, høyarktiske opplevelser.