- Det er ganske fantastisk at det var industrien selv som gikk sammen om å etablere et selskap som skulle ivareta forbedringskompetanse, og at eierne i selskapet forteller at de gjerne vil bygge opp denne typen kompetanse i dette området hvor industrien er, sier Gunnar Andreas Aarvold som er daglig leder i LEAN Senter Nord.

De viktigste eierne bak LEAN Senter Nord er MainTech som eier 51 prosent, Mo Industripark, Elkem, Celsa Armeringsstål, og flere mindre eiere.

LEAN-metodikken

LEAN er et fundament for forbedringskultur i mange selskaper i dag. Det grunnleggende elementet i LEAN-filosofien er å fjerne sløsing og få en organisasjon som er veltrimmet:

- Vi som tok initiativ til selskapet har lang erfaring med LEAN-filosofi med tilhørende verktøy og metodikk. Vi vet derfor hvor kraftfull LEAN-kulturen kan virke i forhold til å løfte forbedringsarbeidet i enhver bedrift. Hvis ledelsen tar dette skikkelig inn over seg, så ser vi at en slik satsing kan gi en betydelig forbedring av selskapets produktivitet og lønnsomhet. LEAN innebærer å strukturere forbedringsarbeidet, samtidig som man involverer selskapets ansatte og kompetanse i arbeidet med å fjerne «sløsing» i hele verdikjeden. Et annet viktig fundament i LEAN er kontinuerlig forbedring av selskapets prosesser, produktkvalitet og arbeidsmiljø. Etablerer man en slik forbedringskultur så får man kontinuerlig utvikling av selskapets kompetanse med på kjøpet, sier styreleder i LEAN Senter Nord AS, Arve Ulriksen.

Kurs og konsulentvirksomhet

Et viktig fundament for LEAN Senter Nord er å holde kurs i LEAN og arbeide for å gjøre metodikken kjent.

- Vi trenger flere «LEAN-evangelister» i Nord-Norge for å skape mer interesse for faget. Derfor må vi holde kurs og forklare at LEAN egentlig dreier seg om de små skrittene og de små forbedringene som bedriftene kan gjøre i hverdagen sin på det nivået de er, forklarer Aarvold.

- En annen, og veldig viktig, del av arbeidet vårt er konsulentvirksomheten, hvor vi for eksempel kan tilby ståstedsanalyser. Det betyr at vi avdekker områder hvor det er forbedringpotensiale og foreslår forbedringstiltak. Enten kan bedriftene gjennomføre forbedringene på egenhånd, eller få bistand fra en av våre konsulenter, fortsetter han.

LEAN Senter Nord har en pool med konsulenter som har ulik bakgrunn. Fordelene med å organisere virksomheten slik er flere. For det første er det enklere å tilby riktig person til riktig oppdrag. En annen fordel er at det øker fleksibiliteten og reduserer sårbarheten.

- Parallelt med at vi har denne poolen er vi også ute og søker etter flere ansatte, sier Aarvold.

- LEAN er et kjent prinsipp i prosessindustrien, men vi ser også på helt andre enn de tradisjonelle kundesegmentene. Derfor er det litt artig at vi allerede har hatt bedrifter som Evry, Helgeland Sparebank og Bunnpris på kurs hos oss, sier Aarvold til slutt.