Arctic Cluster Team (ACT) er et partnerskap som består av 41 deltakere. Klyngen er bygd opp rundt en kjerne av store prosessbedrifter, og har med partnere fra teknologi- og miljøbedrifter, infrastruktur- og logistikkselskap, investorer og kompetansebedrifter. NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet samt SINTEF og Nordlandsforskning deltar for å bidra med kunnskap i arbeidet. ACT er en ARENA-klynge i Norwegian Innovation Clusters, og skal utvikle en mer bærekraftig industri.

Skaper spennende arbeidsplasser lokalt

I samarbeid med leverandørindustrien utvikles nye løsninger, og aktiviteten skaper spennende arbeidsplasser både i prosessindustrien og hos leverandørene. Alcoa Mosjøen er en av mange viktige hjørnesteinsbedrifter i ACT.

- Fastlandsindustrien har levd litt i skyggen av oljeindustrien, men etter nedturen som har vært innen olje og gass er det flere som har fått øyene opp for den stabile industrien vi representerer. Allikevel har vi utfordringer som vi må løse og vi er ganske sikre på at dette klyngesamarbeidet vil sette oss bedre i stand til å møte fremtiden, enn om vi står alene, sier verkssjef Kathrine Næss ved Alcoa Mosjøen.

Ny industri vokser fram

Rundt de store prosessbedriftene er det et mangfold av industrirelatert virksomhet, og nå vokser det også fram en ny type industri. Blant klyngebedriftene finner vi Arctic Circle Data Center, en ny norsk datasentervirksomhet lokalisert i Mo i Rana. Den arktiske regionen har overskudd av ren, rimelig vannkraft samt god naturlig kjøling. Arctic Circle Data Center AS kombinerer disse fordelene med en eksisterende industriinfrastruktur, og høyt kvalifisert personale for utvikling og drift av en norsk skyløsning, basert på høy sikkerhet, miljøvennlige løsninger og konkurransedyktige priser.

- Vi har mål og ambisjoner om å ha etablert en lokal, nordnorsk, datasentervirksomhet med rundt 40 til 50 årsverk i løpet av fem år. Potensialet innenfor den digitale industrien og digitalisering av eksisterende industri er stort. Derfor var det helt naturlig at vi ble med i klyngesamarbeidet, sier Jan Erik Svensson som er daglig leder i Arctic Circle Data Center.

- I samarbeidet vi har innenfor ACT er det våre skytjenester som står mest sentralt. Til den regionale og lokale prosessindustrien kan vi tilby viktige tjenester og kunnskap innen områder som kunstig intelligens, maskinlæring og tingenes internett. Vi kan gjøre bedriftene bedre kjent med hvilke nye muligheter de kan oppnå ved å benytte disse teknologiene slik at de kan forbedre sin produksjon. Klyngesamarbeidet ACT bidrar til at vi kommer mye tettere på disse virksomhetene, fortsetter Svensson.

Industrien satser for framtiden

En av kjernebedriftene i ACT er Norwegian Crystals. Bedriften selger høyeffektive monowafere til den globale solindustrien, basert på en innovativ forretningsmodell med produksjon av silisiumkrystaller ved selskapets fabrikk i Glomfjord. Norwegian Crystals lager konkurransedyktige og miljøvennlige produkter, basert på ren vannkraft, høy produksjonseffektivitet og verdensledende krystalliseringskompetanse.

- Norwegian Crystals har planer om å bygge ut i fabrikken for om lag 700 millioner kroner, og vil med denne utbyggingen bli den største monowaferprodusenten i verden utenom Asia. Dette betyr minst 50 nye arbeidsplasser. Vårt engasjement i denne klyngen har sin bakgrunn i at vi synes det er fornuftig med et samlet initiativ blant de viktigste industribedriftene i Nordland. Gjennom denne klyngen vil vi knytte nærmere kontakt og dra veksler på hverandres erfaring, sier Cato Lund som er fabrikksjef i Norwegian Crystals.

- Allerede ser vi på flere områder hvor samarbeidet vil bære frukter, blant annet innenfor HMS. I tillegg har vi kommet i tettere kontakt med en sentrale leverandører, og kontakten vi har fått med NTNU har resultert i en felles søknad til Forskningsrådet om et forskningsprosjekt innenfor industri 4.0. Vi har også etablert kontakt med Nord-Norges Europakontor i Brussel, der diskuterer vi også et samarbeid innenfor industri 4.0.

- Samarbeidet i ACT gir oss et bredt kontaktnett, og det er mye lettere å løfte telefonrøret og ringe noen som du har truffet face-to-face. Skal vi lykkes i denne delen av landet er det viktig at vi jobber med hverandre og ikke mot hverandre. Derfor er dette samarbeidet så bra, avslutter han.