Harald Karlstrøm, daglig leder Arctic Protection

Fortsatt er det ikke pumpet opp en dråpe olje fra Barentshavet, det er heller ikke fastsatt en dato for når oljeeventyret skal skyte fart. Letevirksomheten øker, og situasjonen gjør at beredskap kan bygges opp etter læreboka, med andre ord i god tid før utvinningen er i gang. Ifølge Harald Karlstrøm, daglig leder i Arctic Protection, er beredskapen i rute.

Kontinuerlig utvikling

– Vi snakker om et miljø preget av mørke og kulde store deler av året, et arktisk klima, noe som gjør beredskapen utfordrende. Vi må være godt forberedt hvis noe skjer, og det arbeides kontinuerlig med å forbedre beredskapen ytterligere. I disse dager åpner NOFO to nye beredskapsdepoter, ett i Havøysund og ett i Hasvik, som skal inneholde utstyr til kystberedskapen i området. Det er ingen ting å si på bevisstheten, oljeselskapene tar dette på største alvor, sier Harald Karlstrøm.

– Vi snakker om et miljø preget av mørke og kulde store deler av året, et arktisk klima, noe som gjør beredskapen utfordrende.

Nye beredskapsresepter

I tillegg til tradisjonell havberedskap, som NOFO har utviklet og drevet i Nordsjøen og Norskehavet sammen med operatørselskapene siden 70-tallet, er det i forbindelse med Goliatutbyggingen utviklet en egen kystberedskap. Den består av en fiskebåtberedskap, et antall fiskebåter sertifisert som oljevernfartøy og en gruppe på 40 spesialtrente personer satt opp med hurtiggående båter og lett oljevernutstyr, som skal ta opp olje innerst ved land og sperre av og beskytte de mest sårbare miljøressursene ytterst på kysten.

Oljetransport fra Russland

– Myndighetene stiller strenge og spesifikke krav til beredskap rundt den omlastingen av russisk råolje som i år har foregått på Sarnesfjorden utenfor Honningsvåg. Når to tankere møtes for å laste om olje, skal det ligge oljelenser rundt hele operasjonen. Siden årsskiftet har vi hatt ansvar for beredskapen rundt 40 omlastinger. Dette er tøffe og ansvarsfulle operasjoner, sier Karlstrøm. Det er i realiteten etablert en omlastningshub i Finnmark for russisk råolje, og mye tyder på at Finnmark kan få en nøkkelrolle i russisk oljelogistikk når produksjonen i Pechora og Narjan Mar øker i årene som kommer.

– Honningsvåg kan med rette kalles ”oljevernberedskapens hovedstad i nord.

Sentrale Honningsvåg

– Honningsvåg kan med rette kalles ”oljevernberedskapens hovedstad i nord”, hevder Karlstrøm. – Et helt unikt beredskapskollektiv er utviklet i Honningsvåg. Når vi trenger underleverandører, vet vi at de vi får er superkompetente og stiller opp til alle døgnets tider. Bare i Honningsvåg er 13-14 fiskebåter sertifisert for oljevernoperasjoner, og svært mange personer i dette miljøet har tilegnet seg både praktisk og teoretisk kunnskap på feltet. Omlastingsområdet på Sarnes/Veidnes er også perfekt for både oljeomlastinger og oljeterminalutbygging.

Høykompetente oppdragsgivere

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) er, ved siden av Kystverket, landets fremste fagmiljø innenfor praktisk oljevern, og Arctic Protection har vært så heldig å få jobbe sammen med NOFO noen år. Når det gjelder skip-til-skip-beredskapen, jobber de på oppdrag fra Tschudi Arctic Transit AS, som har drevet oljeomlastinger i Finnmark i snart 10 år.

– For et lite selskap under oppbygging er det uvurderlig å få jobbe for de mest kompetente oppdragsgiverne på sine respektive felt, fastslår Karlstrøm.