Trond Abelsen, administrerende direktør i Skaland Graphite

Arbeidet pågikk øst for Røssvatnet og innover mot Sverige nord for Susendalen i Hattfjelldal kommune.

- Området har vært lite undersøkt, selv om flere private lete- og prospekteringsselskaper har hatt bergrettigheter i dette grenselandet. Høstens geologiske kartlegging i Hattfjelldal var en brikke i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), forteller forsker Terje Bjerkgård i NGU.

Store verdier i bakken

Regjeringen har i en fireårsperiode gitt Norges geologiske undersøkelse og MINN-programmet til sammen 100 millioner kroner for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord.

"Verdien av norske metallressurser "i bakken" ligger i størrelsesorden 1400 milliarder kroner."

- I fjor sommer gjennomførte NGU en omfattende geokjemisk prøvetaking av jord i Hattfjelldal. I år ble det gjort geofysiske målinger fra helikopter, målinger som gir et bilde av hvordan undergrunnen tar seg ut. Geologene som dro på feltarbeid i august og september, kartla geologien på bakken, mens de samtidig forsøkte å finne ut om det var mulige drivverdige forekomster i området. Resultatene fra undersøkelsen er ikke klare, men prosjektet skal fortsette ut 2016.

Resultatene fra MINN-programmet kan gi økt prospektering, nye funn og gradvis utvikling av næringslivet i landsdelen. Europa har et stort behov for mineralressurser.

- Verdien av norske metallressurser "i bakken" ligger i størrelsesorden 1400 milliarder kroner. I tillegg kommer grus og pukk, og industrimineraler, på nærmere én milliard kroner, forteller Bjerkgård.

Planlegger mer prospektering

NGU har bidratt andre steder også. Skaland Graphite åpnet ny gruve i fjellet Trælen på Senja i 2007. Forutgående prospektering var foretatt i 1985, 2000 og 2001, og det ble funnet tilstrekkelig malm for å kunne sette i gang planlegging av gruva, sier administrerende direktør i Skaland Graphite, Trond Abelsen.

- Forekomstens spesielle struktur har gjort det nødvendig å utføre mer diamantboring for å sikre en god planlegging og en fornuftig anleggelse av oppfaring og uttak.

Tilleggsboring ble derfor utført i 2008 og i 2012.

- I 2012 ble fjellet dessuten undersøkt nærmere ved hjelp av geofysiske målinger fra helikopter i regi av NGU. NGU ble den gang engasjert av Skaland Graphite til å gjøre et tettere måleprogram i Trælen. Dette resulterte i svært tydelige utslag på grafittførende områder opp mot toppen av fjellet. Vi planlegger derfor et omfattende boreprogram til utførelse i 2015. Denne forekomsten kan være en fortsettelse av den forekomsten vi driver på nå, men for å nå frem til en sikker borestasjon må vi drive en prospekteringsstoll på ca. 80 m inne i fjellet.

Høy kvalitet

Skalandgrafitten er godt kjent ute i verden på grunn av den høye kvaliteten og blir foretrukket i en rekke industriprosesser. I 2013 produserte bedriften 8800 tonn ferdige grafittprodukter. Den krystallinske grafitten i Trælen er den rikeste kjente forekomsten i verden, med karbongehalt på over 30%C i gjennomsnitt.

"Vi er på full fart inn i grafènalderen, og det vil komme til å bli en rekke nye anvendelser av grafittmineralet i fremtiden."

- I år ser det ut til at vi kan oppnå en produksjon på over 9000 tonn. Det betyr at Norge rangeres som det fjerde største produsentlandet av krystallinsk grafitt i verden etter Kina, Brasil og India. Vi jobber for tiden med nye, interessante markedsområder i Norge. Vi er på full fart inn i grafènalderen, og det vil komme til å bli en rekke nye anvendelser av grafittmineralet i fremtiden, avslutter Abelsen.