Av Trude Nilsen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen

I Nord-Norge bor 9,2 prosent av Norges befolkning, det vil si under en halv million mennesker. Og med en arbeidsledighet langt under landsgjennomsnittet er særlig Troms utsultet på kompetent arbeidskraft. Selv om det blir stadig «kulere» å flytte til arktisk, vil vi mangle mange hoder og hender fremover. Menon Economics kalkulerte allerede i 2013 at Nord-Norge trenger 32 000 flere mennesker i 2030. Og hvordan skal vi få tak i disse?

Må samarbeide

Det er helt klart at de fleste av disse må komme utenfra. Men hva kan vi gjøre selv for å utnytte egne ressurser? Jeg har lyst til å peke på en ressurs jeg mener vi benytter i alt for liten grad; universitetene. Universitetene både i Bodø og Tromsø har store campus som bidrar med kompetent arbeidskraft, men ofte er den kulturelle avstanden mellom campus og næringsaktørene større enn den fysiske. Dette må vi gjøre noe med. Vi må få på plass tettere koblinger og gjerne en gjensidig forpliktelse og ønske om samarbeid. Vi må bli hverandres heiagjeng!

Behov for møteplasser

Så hvilke konkrete tiltak kan vi gjøre på hvert vårt hold? Vi har tro på å møtes og bli bedre kjent med hverandre. Møtes fysisk og gjerne uformelt. Det finnes allerede mange etablerte møteplasser i dag, men vi trenger koblinger også utenfor ledernivå. Her har vi mye å gå på. Næringslivet må bli flinkere til å lage rom for studenter og forskere på sine møteplasser, og universitetene må bli flinkere å invitere næringslivet inn på deres arena. Næringslivet kan bidra med gjesteforelesere, praktiske problemstillinger og oppgaver som studenter kan bryne seg på, og ikke minst nettverk og portåpnere. Universitetene kan bidra med forskere, nærings-phd-er og internship, altså arbeidskraft som kan avlaste bedriftene i topper og spesielle situasjoner. Så utfordringen er herved gitt. La oss få mest mulig ut av de ressursene vi allerede har i dag i landsdelen.