Brønnøy Kalk, som er lokalisert i Brønnøy kommune i Nordland, driver på en kalkforekomst som er 600 til 650 millioner år gammel.

– Det vi bryter ut er fast fjell som inneholder kalkspat som er et mineral. Vi tar det ut med tradisjonell boring og sprengning fra dagbrudd. Deretter transporteres kalken til et knuseranlegg der vi knuser steinen, før den lastes på båt og sendes til Elnesvågen utenfor Molde for videre prosessering, sier Raymond Langfjord som er daglig leder i Brønnøy Kalk.

Brukes i papirproduksjon

Når kalken er prosessert i Molde eksporteres 99 prosent av den videre til sluttbrukerne som er papirprodusenter, hovedsakelig i Skandinavia og Europa.

– Når man tilfører kalk til cellulosen i papirproduksjonen, fungerer kalken som et fyllstoff og pigment. Resultatet er at det blir et høykvalitetspapir og produsentene kan redusere den energien de trenger for å produsere papir betraktelig, forklarer Langfjord.

En viktig hjørnestein

Brønnøy Kalk omsetter årlig for cirka 130 millioner, sysselsetter 50 egne ansatte og 20 personer via underleverandører, det gjør bedriften til en stor arbeidsplass i Brønnøy kommune som har rundt 8 000 innbyggere.

– En stor andel av våre innkjøp går til varer og tjenester som vi kjøper lokalt, og derfor er vi viktig for lokalsamfunnet rundt oss, sier Langfjord.

Langsiktig perspektiv

En av de viktigste utfordringene for mineralnæringene er tilgang til nye forekomster.

– Driften vår ser vi i et hundreårsperspektiv, og allerede nå driver vi med kartlegging og prospektering av områder som vi ikke kommer til å utvinne før om 30, 40 eller 50 år. Det som er litt spesielt med den forekomsten som vi driver ut, er at kvaliteten er veldig lik over et stort område. Det er en stor fordel. Vi har boret mer enn 45 000 meter med kjerneprøver i de områdene der det er aktuelt å drive utvinning, det gjør at vi er veldig godt kjent med hva vi vil møte når vi starter produksjonen. Da får vi også utnyttet veldig mye av forekomsten. Det er også viktig, siden kalk er en ikke-fornybar ressurs, og vi er forpliktet til å utnytte ressursene så godt som mulig.

Markedstilpasning og robotisering

– Vi tilpasser hele tiden egen produksjon til markedssituasjonen ute i Europa. Det jeg imidlertid tror blir viktig for oss er at vi evner å omstille oss, utvikle og ta i bruk ny teknologi som gjør oss i stand til å bli enda mer effektive. Mineralnæringen vil for eksempel egne seg godt for å ta i bruk autonome produksjonsmetoder, eller robotisering, siden vi driver i veldig kontrollerte former på lukkede områder, så jeg tror fremtiden blir spennende på mange måter, avslutter Langfjord.