I 2013 kom et nytt krav fra Luftfartstilsynet om ny og bedre markering av kraftledninger på fjord- og dalspenn. Kravet gjør at fokuset på HMS er skjerpet ned til den minste detalj for montørene i Troms Kraft Entreprenør og prosjektleder Dag Thorstensen.

Tjeldsundet rett ved Harstad er et av stedene som i år har fått hele elleve nye flymarkører på kraftledningen som strekker seg over sundet.

- Noen ganger jobber montørene i over 60 meters høyde. Da bruker de vogn for å komme seg ut på linjene.  Når vi jobber på fjordspenn er det viktig at all båttrafikk under spennet stanses. Dette er ofte en utfordring. Vi har egen vaktbåt som hjelper oss å holde skipstrafikken unna. På bilveier må vi etablere hindringer så ikke trådene faller ned på kjøretøyene under arbeidet, forteller han.

Utfordringer

Flymarkørene som skal festes på ledningene ligner på store oransje ballonger, veier 50 kilo og er 80 centimeter i diameter på det tykkeste. Markørene skal gjøre det lettere for fly og helikoptre å se ledningene. I sentralnettet kan det være spenning fra 132kV til 420kV. Med flere hundre strekninger som skal byttes ut, og hvor det kan være opp til en kilometer på hver stolpe, byr det på flere utfordringer.

- Det er ofte utfordring med tilgjengelig arbeidstid da det koster Statnett å ha linjen liggende uten strøm. Dette gir oss kort tid til å utføre arbeidet vi er satt til å gjøre.  Det hender også at linjene er i så dårlig forfatning at vi må starte arbeidet med å bytte den øverste tråden som er jordlinen før vi kan begynne å sikre dem. Derfor er det ekstra viktig å tenke sikkerhet hele veien. Montørene må alltid være dobbelt sikret og jobben må planlegges nøye, sier Thorstensen.

Viktig å investere i HMS

Utskifting av samtlige flymarkører på Statnetts sentralnett skal være ferdigstilt innen 2017. Troms Kraft Entreprenør er i år tildelt områder i Nord-Norge fra Statnett gjennom anbudskonkurranse og har fra seks til ti personer på hvert anlegg.

- Vi har jobbet i Troms og nordlige deler av Nordland. Mye av anbudsprisen går til håndtering av HMS. God HMS kultur er avgjørende for oss som entreprenør i alle våre oppdrag, sier Thorstensen.