Satellittdata fra Svalbard

  • Det er en historie om eventyrlig vekst, satellittstasjonen til Kongsberg Satellite Services (KSAT) har i løpet av bare ti år rukket å bli verdens største sivile satellittstasjon.
  • Stasjonen fungerer omtrent som et avansert modem mellom satellitteiernes kontrollsenter og satellittene ute i verdensrommet. Enkelt fortalt kommuniserer KSAT med satellitten på vegne av satellitt eierne.
  • De omsetter for mer enn en halv milliard kroner og kan vise til gode økonomiske resultater. Hovedkontoret ligger i Tromsø og totalt sysselsetter KSAT 150 ansatte som kommer fra mer enn ti ulike nasjoner.
  • KSAT leverer data, informasjon og tjenester fra vær – og jordobservasjonssatellitter til kunder verden over. Kundegruppene er både de som eier satellittene, hvor KSAT står for kontroll og operasjon av selve satellitten, og de som trenger dataene som lastes ned. Fra satellittene overvåkes blant annet store havområder over hele verden. Informasjonen kan blant annet benyttes for å detektere oljesøl. Denne informasjonen er viktig for oljeselskaper og forurensningsmyndigheter i en rekke land.

 

Andøya Scace Center

Andøya Space Center ble etablert I 1962. Vi legger til rette for utskyting av sonderaketter til verdensrommet, vitenskapelige ballonger og ubemannede flyoperasjoner i Norge. Som eier av Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research, ALOMAR, gjøres det også fjernmålinger i jordas atmosfære.  

Andøya Space Center er lokalisert på Andøya i Vesterålen –nord for Polarsirkelen. Space Centeret er 90% eid av Finansdepartementet og 10% av Kongsberg Defence. Space Centeret har to datterselskaper i Andøya Test Center og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, hvor også læring- og opplevelsessenteret Romskipet Aurora holder til.

Andøya Space Center sine kunder er blant annet rom-organisasjoner som ESA, NASA, Japanske JAXA, Tyske DLR og Airbus, sammen med et stort antall universiteter og forskningsinstitusjoner fra hele verden. Les mer om Norges operative Space Center på våre nettsider.

www.andoyaspace.no        www.narom.no    www.romskipetaurora.no

 

I løpet av få år har Kongsberg Satelite Services (KSAT) hatt en betydelig vekst og har i dag totalt 119 antenner som kommuniserer med satellitter og laster ned satellittdata. Virksomheten startet med satellittstasjonen på Svalbard, men i dag har selskapet også antenner blant annet i Tromsø, Sør-Afrika, Dubai, Mauritius og Singapore.

- Vår rolle i Kongsberg Satellite Services å drifte, eller å passe på, satellittene for de som eier dem. I tillegg står vi for nedlastning og analyse av data fra satellittene. Alle meteorologiske data til både de amerikanske og de europeiske værvarslingstjenestene blir lastet ned fra Svalbard. Men vi driver også med overvåking av skip og oljesøl, så det er mange ulike oppgaver som vi utfører, sier Rolf Skatteboe som er administrerende direktør i KSAT.

Han forteller at i dag er vi inne i trend der det bygges mange flere, mindre og rimeligere satellitter enn før. Det fører til en rivende utvikling:

- Det amerikanske selskapet Planet planlegger for eksempel å bygge mer enn 300 satellitter og et ledd i deres forretningsplan er å ta ett bilde av hvert eneste sted på jorda hver eneste dag. Dette vil gjøre at prisen på bildene blir lavere og det kommer helt sikkert til å åpne nye markeder. Det får også en stor betydning for oss, for vi må hele tiden tilpasse oss med nye tjenester og være konkurransedyktige. Den utviklingen vi er inne i kaller vi «New Space», og den betyr at vi også vil trenge mange flere antenner rundt omkring i verden enn de vi har i dag. Som følge av ny teknologi og nye anvendelsesområder for satellittdata har vi vokst mye, og vi forventer fortsatt vekst, fortsetter han.

Copernicus blir viktig

Et stort europeisk satellittprogram vil gjøre bilder, miljø- og klimadata gratis tilgjengelig for alle.

Prosjektet har fått navnet Copernicus og er et stort EU-program som er etablert med European Space Agency, den europeiske meteorologiorganisasjonen Eumetsat og medlemslandene.

- Dette åpner for mange potensielle bruksområder og kan komme til å skape mange nye næringer, forteller Terje Wahl som er avdelingsleder i Norsk Romsenter. Han får støtte fra Skatteboe:

- Prosjektet innebærer programmer for miljøovervåkning, klimaovervåking og samfunnssikkerhet. Det vil få stor betydning for oss siden vi vant kontrakten om å laste ned data fra alle Copernicus-satellittene. To antenner på Svalbard skal brukes til å laste ned Copernicusdata, i tillegg bygger vi to nye antenner i Canada, de skal også gjøre det samme, forklarer Skatteboe.

- Tidligere var dataene som kom fra satellitter veldig dyre, men et av formålene med Copernicus er at dataene skal bli gratis å bruke. Det vil gi nye muligheter for alt fra aktører som turistforeningen og hoteller, til forskningsmiljøer, eller for de som utvikler ulike apper. Samtidig blir flomvarsling og slike ting sterkt forbedret, så gratis data fra himmelen vil skape masse ny aktivitet på bakken, tilføyer Wahl.

- Det er viktig å ta vare på og utnytte de mulighetene som finnes i Norge og ta dem med ut i verden for du kommer ikke noe sted hvis du sitter og venter på at verden skal komme til deg, sier Skatteboe.  

Utspring i Tromsø, men vil vokse globalt

Den globale veksten til KSAT startet for rundt 10 år siden og hadde sitt utspring fra hovedkontoret i Tromsø hvor KSAT sin virksomhet har hatt stor betydning:

- I Tromsø har det vokst frem en klynge med aktører innen romindustrien, vi har private tjenesteytere som KSAT, Kongsberg Spacetec og Globesar, innen offentlig sektor har vi Meteorologisk Institutt med værvarslingen i Nord-Norge, Norsk Polarinstitutt, og vi har også Norut som blant annet arbeider med radarsatellitter, så dette er et spennende miljø i stadig utvikling, avslutter Wahl.