- Det var etter en konkurranse i 2007 at vi fikk tildelt arbeidet med Hålogalandsbrua. Da startet vi med et forprosjekt og selve utformingen av brua i samarbeid med Statens Vegvesen. det danske arkitektfirmaet DISSÌNG+WEITLING som blant annet har tegnet Storebæltsbroen og Øresundbroen, forteller Erik Sundet som er avdelingsleder for bruer og konstruksjoner i COWI, og prosjektleder for prosjekteringen.

- Vi setter pris på godt samarbeid med løsningsorienterte fagfolk og ser fram til et samarbeid som vil bli tett og krevende i forbindelse med byggingen av brua, sa prosjektleder Einar Karlsen i Statens vegvesen da prosjektet var i startfasen.

To tårn

Noe av det mest spesielle med Hålogalandsbrua er utformingen av de to brutårnene som blir 178 meter høye. De smalner nemlig av oppover og har fått form som en A.

- For hengebruer av denne størrelsen er nok dette den eneste brua i verden som har denne typen utforming av tårnene. Formen gir hele konstruksjonen et veldig lett og elegant uttrykk, men har også bydd på betydelige utfordringer i prosjekteringen sier Sundet.

Spesielle beregninger

COWIs oppgave i prosjektet er å dokumentere kapasitetene på alle elementene som inngår i byggverket, foreta nødvendige beregninger og utarbeide tegninger både til bruk i anbudsprosessen, men også detaljerte arbeidstegninger og beskrivelser.

-  Dette er en konstruksjon som har enormt langt spenn sammenliknet med de fleste andre konstruksjoner. Dette er nok den største utfordringen i prosjektet. For å sikre at konstruksjonen står i mot vindbelastningene er det utført en rekke aerodynamiske beregninger og forsøk, forklarer Sundet.

Arbeidet med konstruksjonen har vært spennende og utfordrende for konsulentselskapet COWI.

Lønnsomt prosjekt - gunstig for miljøet

I tillegg til å bli en viktig faktor i nordområdesatsingen, er prosjektet det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme i Nasjonal transportplan 2010-19. Og det gir også en miljømessig viktig effekt, for med et redusert CO2-utslipp på 4500 tonn årlig, stipuleres en total reduksjon i samfunnets transportkostnader på 4 milliarder, for næringslivet er tallet 2 milliarder.

- Det er klart at når E6 blir kortere får det en viktig betydning blant annet for transportnæringen. I tillegg vil bilistene unngå dagens trasse hvor deler av strekningen både er rasutsatt og ulykkesbelastet. Men det er også sånn at Narvikregionen har behov for nye arealer til utvikling av både bolig- og næringsområder. Brua gjør avstanden til arealene på den andre siden av fjorden så kort at Narvik kan finne noen av sine fremtidige vekstområder der, sier Sundet.

Glad og stolt

- Vi er både glade og stolte over å ha fått tildelt oppdraget med Hålogalandsbrua, ettersom det ikke er så mange slike prosjekter i Norge. Dessuten gjør ofte Statens Vegvesen en del av disse oppgavene selv, så når dette prosjektet ble satt ut i anbudskonkurranse ble vi ekstra glade for å bli valgt, avslutter Sundet.