Av Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge

De tre trendene påvirker hverandre og er i sum en kraft som river i stykker både tankegods og virksomheter: Bransjer blir borte. Bedrifter må omstille eller dø. Politiske systemer endres og ting som for få år siden var utenkelig, er nå virkelighet.

 • Papiravisene er truet og postkontorene er nesten historie.
 • Bank og forsikring er i dramatisk rask omstrukturering.
 • Laksen sløyes i maskiner og selges sekunder etter den er slaktet.
 • Du handler på nettet og gjør unna din ærend på Rådhuset ved hjelp av en smarttelefon.
 • Politiske partier kjenner hvordan globaliseringsvinden treffer dem midt i fleisen eller gir dem ekstrem vind i ryggen.
 • Britene forlater EU og Donald Trump ble president.
 • Markedene er sekunder unna. Kapitalen flytter dit arbeidskraften er billigst. Og menneskene etter.

Fenomenet GUD forandrer verden raskere enn noen gang i vår historie. Det kan kanskje hevdes at oppfinnelsen av hjulet var et større framskritt. Men digitaliseringen – som driver fram globalisering og indirekte urbanisering – gjør verden mindre enn menneskeheten noen gang har opplevd den som.

GUD-fenomenet har skapt store bekymringer. Den globale konkurransen tar knekken på mange bedrifter. Og automatiseringen skyver bort mennesket fra industrien.

Samtidig representer «den nye verden» fantastiske muligheter, kanskje særlig for Nord-Norge.

 • Utkant er blitt midt i verden.
 • En ide som fødes før frokost kan være tema på morgenmøtet i New York få sekunder senere.
 • Nye markeder åpner seg, særlig for oss som har helseriktig mat og produserer ren energi.
 • Og verden kommer hit for å se den naturen de har oppdaget gjennom Youtube og facebook.

Agenda Nord-Norge er Norges største møteplass. Vi samler 450 samfunnsbyggere fra bedrifter, politikk og offentlig sektor. Vi skal lære om hverandre, av hverandre og bidra til å styrke det nordnorske samarbeidet og identiteten.

I 2014 møtes vi i Tromsø, i 2015 i Bodø og i fjor var vi i Alta. I år er byen Mo i Rana, regionen Helgeland – og arenaen lukter det industri av: Mo industripark er hele Nord-Norges industrielle motor. Og de mer enn 2000 menneskene som jobber innenfor portene kjenner daglig på hvordan GUD utfordrer virksomheten og skaper nye markeder. 

Globalisering: Dette er et begrep som viderefører og utvider begrepet internasjonalisering. Det ble et moteord på 80-tallet, ikke minst som en følge av at stadig flere store selskaper valgte å spre seg ut i mange land med globale oppsplittede verdikjeder i produksjonen. Denne såkalte multinasjonaliseringen kom så samtidig med at en rekke kulturelle trekk ble transnasjonale. Ikke minst er dette knyttet til konsument-kulturen som i stor grad ble amerikanisert. Men også italienske, japanske, og kinesiske vaner og skikker dukket opp nesten overalt i verden. Internasjonalisering handlet som begrep stort sett om handel med varer og tjenester og friere kapitalflyt.

Urbanisering handler primært om fremveksten av store byer og hvordan slike byer organiseres og fungerer. Herunder såkalte urbane livsmønstre med en god porsjon sosiologi-faglig mat. Men urbanisering handler også om samspillet mellom byene og deres omland, samt byene og periferien. Over 90% av alle som bor i Norge bor innenfor en reiseavstand til en by som gjør det mulig å dagpendle. I Nord-Norge er denne andelen nede i 75 prosent tror jeg. Det er med andre ord fortsatt en stor andel. Byer som geografisk og sosiologisk fenomen får generelt mye oppmerksomhet i samfunnsforskningen fordi de blir stadig viktigere i alle typer land og fordi vokser raskere og er mer produktive enn andre regioner. På mange måter kan man si at urbanisering er et globalt fenomen, eller at det går hånd i hånd med globalisering.    

Digitalisering som begrep brukes ofte overlappende med automatisering og robotisering. Man kan vel hevde at den digitale revolusjon allerede startet med Turing-maskinen (etter Allan Turings datamaskin som ble utviklet under krigen). Dagens kraftige fokus på digitalisering, er slik jeg ser det knyttet til «the internet of things» og koblingen mellom digital styring og overvåkning av operasjoner/aktiviteter og kommunikasjon mellom digitale enheter. Dette åpner for løsninger som førerløse biler, bruk av realtids stordatainformasjon for skreddersøm av tjenester, overvåkning av helse og sikkerhet, etc. Delvis kan man koble dette opp til robotisering, men det er bare delvis.