Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i Barentshavet. Det ligger rundt 80 kilometer nord-vest for Hammerfest og blir verdens nordligste offshorefelt.

- Vi snakker om et middels stort norsk oljefelt og beregningene viser at det inneholder 178 millioner fat olje. Produksjonsplanen vår går over 15 år, men det er ikke uvanlig at man finner mer olje etter hvert, så selve plattformen er designet for å ha en mye lenger levetid enn dette, sier Andreas Wulff som er kommunikasjonsdirektør i Eni Norge som blir operatør på feltet med plattformen Goliat.

Verdens største og mest komplekse

Goliatplattformen, som er bygget i Sør-Korea, er på vei nordover, men vil ikke ankomme Hammerfest før i begynnelsen av april.

- Plattformen skal innom Hammerfest for klargjøring i noen uker før den taues ut på feltet, hvor den kobles opp, forankres og gjøres klar til produksjonsstart som vi regner med blir til sommeren, forteller Wulff.

Goliatplattformen er verdens største og mest komplekse FPSO-plattform (floating, production, storage and offloading), eller flytende produksjons-, lagrings- og losseplattform. Den er sirkulær og konseptet er blant annet valgt fordi plattformen forsynes med kraft fra land, noe som vil redusere CO2-utslippene med femti prosent, eller tilsvarende utslippene fra 50 000 biler.

- Selve plattformen er spesialdesignet for å ta hensyn til forholdene i Barentshavet, blant annet med tanke på nedising. Produksjonsanlegget er overbygget, men samtidig ventilert slik at vi reduserer eksplosjonsfaren.

Sikkerhet

Et av de store ankepunktene man har hatt mot å åpne for oljeutvinning i Barentshavet har vært frykten for utslipp. Derfor er det gjort en rekke tiltak som skal redusere risikoen for oljeutslipp.

Blant annet er det utviklet ny overvåkningsteknologi både om bord på plattformen og på støttefartøy som skal sørge for tidlig detektering av eventuelle utslipp. Det er også deteksjonsteknologi på havbunnen.

- Noe av denne teknologien kan også brukes i forbindelse med redningsoppdrag hvis noen faller i vannet. Beredskapskapasiteten til Goliat vil kunne bistå fiskeriflåten, eller benyttes til å detektere utslipp fra andre båter i nærheten. Kystfiskeflåten har blitt en permanent del av oljevernberedskapen på Goliat, det betyr at et trettitalls fiskebåter er spesialutrustet med ny teknologi og vil kunne bidra i en eventuell oljevernssituasjon. I tillegg har vi en akutt innsatsgruppe for strandsonen ved et eventuelt utslipp, forklarer Wulff.

Viktige ringvirkninger

- Vi har stilt krav til våre leverandører om at de må være lokalt representert med egen organisasjon og inngå lokalt samarbeid med andre bedrifter der det er relevant. Som en følge av dette er nå et 50-talls bedrifter representert i regionen. Virksomheten fra Goliat gir flere hundre lokale arbeidsplasser, bare vårt eget selskap blir representert med rundt 60 lokalt ansatte. Økt virksomhet kommer hele samfunnet til gode, og for oss har det vært avgjørende at virksomheten vår bidrar til lokale ringvirkninger, sier Wulff til slutt.