Jan Gabor, markedssjef, Mo Industripark

Mo Industripark er en forlengelse av det gamle norske jernverket som ble etablert på midten av femtitallet. Da det ble nedlagt i 1989 ble det iverksatt en svært vellykket omstillingsprosess, som etter hvert utviklet industriparken til å bli en samling store, internasjonale selskaper, så vel som større og mindre nasjonale og lokale leverandører. Industriparken er en samfunnsbygger for Mo i Rana, forteller markedssjef i Mo Industripark, Jan Gabor.

- Industriparken er en bærebjelke for videre utvikling av både byen og regionen. Det er nå 106 selskaper lokalisert her, med totalt over 2000 ansatte. Vi jobber for en fortsatt utvikling av industriparken, med både etablerte miljøer og nyetableringer. Siste tilskudd er Wasco coating, som etablerte seg her med en ny fabrikk og 140 ansatte tidligere i år.

Skal synliggjøre helheten

Mo Industripark har startet noe de kaller MIP Cluster, et prosjekt som skal synliggjøre helheten i parkens verdikjede.

- Vi har et meget kompetent og konkurransedyktig miljø her hos oss. I sum kan selskapene her levere utstyr til offshore- industrien så vel som landbasert industri. Her finner man spisskompetanse innen forskning og utvikling, vi har ingeniører, laboratorier, testmiljøer, prosessindustri, et stort verkstedsmiljø og produksjonsmiljø, i tillegg til at vi har en egen havn med kaianlegg. Vi har dessuten et eget vannkraftverk, et fjernvarmeanlegg, og en av Nordens største miljø- og gjenvinningsparker.

" - Her finner man spisskompetanse innen forskning og utvikling, vi har ingeniører, laboratorier, testmiljøer, prosessindustri, et stort verkstedsmiljø og produksjonsmiljø."

Industriparken er sentralt plassert i nordområdene, i en av Nord- Norges mest utviklede region.

- Helgeland er blitt en godt utbygd petroleumsregion. Vi har heliport, logistikkfunksjoner, forsyningsbase og et stort ingeniør- og produksjonsmiljø. Mo Industripark er et ledende industrimiljø i Norge. Her er det gode muligheter for nyetableringer innen kraftkrevende industri og petroleumsrelatert virksomhet, datalagring, ingeniørbedrifter, metallurger og laboratorier.

Skaper liv

Det jobbes hardt i industriparken, men det skjer naturlig nok sosiale, morsomme ting også på et sted med så mange mennesker.

- Vi er støttespiller for blant annet Verketfestivalen, en to dagers folkefest i slutten av august som er åpent for alle. Dette er en musikkfestival med artister både på dagen og kvelden, et arrangement for både barn og voksne. Dette er en lokal happening, foreller Gabor.

"- Mo Industripark er et ledende industrimiljø i Norge."

Mo Industripark feirer 25års- jubileum i år, og dermed har de invitert alle de ansatte i industriparken, sammen med ledsagere, til festivalen. I tillegg skal jubileet markeres i desember, i samarbeid med et arrangement som heter ’Smelteverket’.

- Hit har vi blant annet invitert den tidligere vokalisten i Iron Maiden, Bruce Dickinson, til å holde foredrag. Han er, i tillegg til å være en tidligere blant annet artist og pilot, også en entreprenør og en businessangel, så det skal blir moro, avslutter Gabor.