Multiconsult er et rådgivende ingeniørfirma som har et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Multiconsult region Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø, men har også kontorer i Kirkenes, Vadsø, Alta, Sortland, Narvik, Bodø og på Svalbard. Gjennom satsningen som selskapet har gjort   i nord, representerer selskapet i dag et av de ledende fagmiljøene innen planlegging og design av bygninger og infrastruktur i kaldt klima.

"Da vi bygde den første båten i 2001 var bakgrunnen en erkjennelse av at vi trengte godt utstyr tilpasset de  vær-  og vindforholdene vi ofte opererer under, samtidig som vi gjerne ville være mobile."

De innehar også spisskompetanse på marin teknologi i arktiske områder, og har oppdragsgivere som favner vidt med både norske og internasjonale selskaper på kundelisten. Mange av disse kundene arbeider med utvikling av infrastruktur i forbindelse med olje- og gassfelt i nordområdene. Multiconsult sin Geoavdeling i Tromsø har 35 medarbeidere. De har spesialisert seg på grunnundersøkelser på sjøbunnen i tillegg til mer tradisjonelle grunnundersøkelser på land.

Startet i 2001

- Da vi bygde den første båten i 2001 var bakgrunnen en erkjennelse av at vi trengte godt utstyr tilpasset de  vær-  og vindforholdene vi ofte opererer under, samtidig som vi gjerne ville være mobile på en måte som gjorde det enkelt å forflytte oss langs kysten. De generelle arbeidsforholdene og HMS var også viktig, sier Torill Utheim som er avdelingsleder Geo, region Nord.

Vi snakker om grunnundersøkelser av sjøbunnen, som regel nært land, men på opptil seksti meters dyp.

Båtene er spesialbygd for geotekniske grunnundersøkelser. Det betyr for eksempel at selve boretårnet er plassert sentralt i båten slik at operasjonene blir mindre sårbare for vær og bølger, samtidig som man oppnår stor presskraft. Båtene stikker heller ikke mer enn henholdsvis 60 og 90 centimeter dypt. I tillegg til den dreibare vannjeten, gjør det båtene velegnet til å kunne operere i strandlinjen helt inn mot land.

Strategisk beslutning

- Erfaringene vi hadde etter å ha driftet den første båten, Borebas, siden 2001 har vært veldig gode. Derfor gjorde vi en strategisk beslutning om å bygge enda et fartøy, BoreCat, som sto ferdig i 2013 og som var en investering på over 10 millioner kroner. Faktisk er Multiconsult det eneste selskapet i Norge som kan tilby slike tjenester fra egne spesialbygde fartøy, forklarer Utheim.

"Erfaringene vi hadde etter å ha driftet den første båten, Borebas, siden 2001 har vært veldig gode."

Multiconsult har mange såkalte nearshore-prosjekter, som betyr prosjekter som går ut i sjøen, men fra land. Det dreier seg om utfyllinger, nye kaier, fergeleier og  moloer. Akkurat som ved prosjekteringsarbeider for bygninger på landjorda inngår det en rekke ulike fag i disse prosjektene, og et av dem er grunnundersøkelser, og det er minst like viktig å gjøre slike undersøkelser i sjøen som på landjorda.

Oppdrag over hele Norge

Båtene har helt sikkert gitt selskapet et konkurransefortrinn. I dag er hver av båtene bemannet av et mannskap som består av to mann som begge er boreledere med mekanisk bakgrunn. Det gjør at de også kan gjøre en rekke vedlikeholdsoppgaver i egen regi mens de er ombord. Stort sett er båtene i drift hele tiden, og har oppdrag over hele Norge, fra Kirkenes og Honningsvåg i nord til Grenland i Telemark i sør.

- For oss er disse båtene redskaper som passer rett inn i den kjernevirksomheten vi holder på med. De er langt bedre verktøy enn alternativet som kanskje ville å vært benytte flåter hvor man plasserer en borerigg på toppen.