– Tenk på en teater- eller filmregissør, sier Bård Jervan, klyngeleder for næringsklyngen Innovative Opplevelser.

– For å fremkalle de magiske øyeblikkene må vedkommende ha en inngående forståelse for regi, dramaturgi, timing og en psykologisk innsikt i hva det vil si å bergta publikum. Dette kommer ikke av seg selv; regissøren har gjerne flere års utdanning bak seg.

Dette perspektivet ønsker Jervan å overføre til opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivet også.

– Kort sagt ønsker vi å fagliggjøre selve opplevelses-skapingen.

Klyngen Innovative Opplevelser startet som et prosjektet (2008-2012) i ARENA-programmet, og består i dag av 43 opplevelsesbaserte virksomheter i Nordland og på Svalbard. Programmet skal styrke regionale næringsmiljøers evne til innovasjon og verdiskaping gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige.

Gode opplevelser deles

– Målet er å begeistre kresne nasjonale og internasjonale feriegjester med sterke natur-, kultur- og måltidsopplevelser, sier Jervan, og legger til at kjernen i klyngesamarbeidet er å utvikle, levere og selge «gåsehudopplevelser» for de reisende.

– Her ligger også nøkkelen til lønnsomhet. Om du kan skape og levere unike gåsehudopplevelser, så går betalingsvilligheten opp og du får i tillegg verdifull markedsføring i sosiale og digitale medier. For gode opplevelser deles!

Dermed melder spørsmålene seg: Hvordan legge opp en så uforglemmelig hvalsafari at folk reiser i ens ærend fra et annet land for å være med på den? Eller dramatisere en nordlysopplevelse slik at den blir husket resten av livet? Eller skape Norges eneste hotellfrokost på kaikanten i Svolvær som er så god at alle vil fortelle om den på sosiale medier?

Tiltagende profesjonalisering

– Her kreves både faglighet, kunnskap om mulighetene og inngående innsikt i kundebehov, sier Jerven, som gleder seg over den tiltagende profesjonaliseringen av fagområdet.

Han viser til at opplevelesedesign er etablert som eget studie på Westerdals; at  studenter nå tar mastergrader i opplevelsesdesign ved Handelshøgskolen i Bodø; og at Innovative Opplevelser har en egen «Dr. Gåsehud» i stallen, Ann Heidi Hansen, som har skrevet avhandlingen «Memorable moments - Consumer immersion in nature-based tourist experiences».

Doktorgraden inngår i forskningsprogrammet Opplevelser i Nord, et forskningsprosjekt som reiselivsnæringen kan hente mye ny innsikt fra, mener Jerven.

– Veien mot mer kunnskapsbasert opplevelsesskapning handler om denne typen koblinger, og om å utvikle løsningene sammen med gode fagmiljø, sier han.
 

Sjelen i klyngesamarbeidet

I tillegg nevner han et annet stikkord: lagånd.

– Jeg pleier å sammenligne det med håndballjentene. Om de skal vinne gull, trenger de gode individuelle ferdigheter og gode spillesystemer, men de vinner ikke om individualistene ikke spiller godt sammen som lag. På samme måte snakker vi om å skape og levere nye opplevelser sammen. Det er dette som er sjelen i klyngesamarbeidet.

Det er likevel ikke slik å forstå at lagspillet innebærer å oppgi de enkelte bedriftenes særegenheter.

– Nei, tvert om. Det handler om å styrke spisskompetansen hos den enkelte. Om å beholde eget særpreg og skape gode, komplementære opplevelseskonsepter sammen.