Troms Offshore er det eneste offshorerederiet nord for polarsirkelen, og de er blitt kjøpt opp av amerikanske Tidewater. Troms Offshore har lang erfaring med operasjoner i arktiske strøk, og dette er en verdifull kompetanse, forteller administrerende direktør i Troms Offshore Management, Gerry R. Larsson-Fedde.

- Vi har en topp moderne flåte med store miljøvennlige fartøy og lang erfaring fra drift i kalde strøk. I tillegg rekrutterer vi i hovedsak vårt personell fra landets tre nordligste fylker. Derfor ønsker vi å være en naturlig samarbeidspartner med alle olje- og gasselskaper med virksomhet i nord.

En maritim budservice

Troms Offshore er et rederi som driver supplyfartøyer. Som et slags Bring til havs frakter de forsyninger, vann og drivstoff til oljeplattformer, og tar med seg avfall fra brønnboringer og annen returlast tilbake. De er også utstyrt som sikringsfartøy som kan bistå med å plukke mennesker opp fra sjøen, de kan også drive med oljeoppsamling ved en lekkasje, noe som er veldig viktig i sårbare områder, for eksempel Arktis.

De drifter flere egne båter, i tillegg til at de driver noen båter på vegne av andre eiere. 

- Vi drifter to forskningsfartøyer, blant annet for Universitetet i Tromsø og Polarinstituttet. Vi har et veldig tett samarbeid med universitetet hvor vi har vært med på å utvikle et lederskapsprogram for kapteiner og ledelsen på land. Vi har også bidratt til studier som har fokus på operasjoner i Arktis med is og kulde.

Troms Offshore har rundt 400 ansatte totalt, til havs og på land. Og flesteparten av de ansatte er fra Nord- Norge. Noe som gjør dem til en viktig arbeidsgiver i regionen.

- Om vi ikke har kontorer på hvert naust, så er vi av de største arbeidsgiverne i flere kommuner, forteller Larsson-Fedde.

Skaper arbeidsplasser i Nord- Norge

Selskapet har nå tre nye båter under bygging som skal bemannes med nordmenn. Noe som også betyr muligheter for flere ansatte på land.

- Vi ser en veldig positiv trend i Nord- Norge. Nå bygges Tromsø havn ut for offshore- industrien. I tillegg har vi fått andre, store aktører her oppe, som Aker Solutions. Fremtiden ser lys ut her oppe, vi får stadig flere arbeidsplasser. Det er veldig spennende å være med på denne utviklingen, avslutter Larsson-Fedde.