- Det finnes ingen tilsvarende anlegg noe annet sted i Norge, sier Martin Rasmussen. Han er daglig leder i Primex Norway, som det norske selskapet heter.

- Vi har gått ut i markedet og sett nærmere på hva slags fiskeprodukter forbrukerne egentlig ønsker seg. På bakgrunn av dette har vi designet fabrikken på en slik måte at vi kan møte markedet best mulig. Det betyr at vi skal produsere forbrukerpakninger som krever minst mulig håndtering fra forpakning til ferdig måltid. Fisken er filetert, den er uten bein, og pakkes i en delikat emballasje som fremhever produktet, forklarer han.

Mens oppdrettslaks er en råvare hvor omtrent all laksen har lik størrelse, form og vekt, kommer torsken i mange ulike størrelser og vektklasser. Det gjør torsken til en lite homogen råvare.

- Derfor er det ekstra utfordrende å lage ferdige torskeprodukter som er ensartede, slik at forbrukeren vet at de alltid kan benytte den samme tilberedningstiden i ovnen og få det samme resultatet hver gang. Men denne utfordringen har vi klart å løse i dette anlegget, tilføyer han, uten å ville gå nærmere inn på akkurat hvordan de klarer det:

- Nei, det må nok forbli en av forretningshemmelighetene våre, smiler han.

Det franske markedet først

Først og fremst blir produktene fra den nye fabrikken på Myre å finne i franske butikker.

- Det franske markedet preges av kresne forbrukere som etterspør produkter med veldig høy kvalitet, derfor er dette også et veldig utfordrende marked å skaffe seg et fotfeste i. Vi er ganske sikre på at vi kommer til å lykkes i det franske markedet, og lykkes vi der blir det også enklere å ekspandere til andre markeder senere, sier Rasmussen.

Prøvedrift i mars

Styreformannen i Primex Norway er forretningsadvokaten Rode S. Rønning-Hansen fra Advokatfirmaet Rønning-Hansen i Tromsø. Han representerer de franske eierne som har investert mer enn 300 millioner kroner i anlegget.

- Franskmennene hadde bestemt seg for å investere i Norge fordi de hadde vært mye i Vesterålen og kjøpt fisk hos lokale aktører. Nå hadde de tatt en beslutning om å etablere fabrikk i Norge for å sikre sin egen vareflyt med tanke på stabil kvalitet, leveranse og sortiment.

- Selve fabrikken er på 5 700 kvadratmeter. I tillegg vi har også investert i kaianlegg, lager, hybelbygg og andre fasiliteter på eiendommen, så investeringene er betydelige, forteller Rønning-Hansen.

Byggingen av produksjonsbygget startet i juli 2017, og etter jul har de begynt på monteringen av maskiner og produksjonslinjer. Målet er å starte opp prøveproduksjon og teste ut anlegget i løpet av mars måned. Anlegget er helt moderne med produksjonsutstyr som holder et høyt teknologisk nivå. Det betyr at alle prosesser som det er mulig å automatisere også blir automatisert.

Store lokale ringvirkninger

Øksnes kommune er det stedet hvor det landes aller mest hvitfisk i hele Norge. Den nye fabrikken, som ikke blir noe fiskemottak, men vil kjøpe ferdig sløyet og hodekappet fisk fra andre leverandører, ligger derfor veldig godt strategisk plassert. Ny aktivitet er også veldig bra for hele lokalsamfunnet:

- Selskapet har allerede mer enn 20 ansatte. Når produksjonen kommer i gang vil det være behov for mellom 40 og 50 ansatte på hvert skift. Så vi skaper mange direkte arbeidsplasser på selve fabrikken. I tillegg er det den lokale entreprenøren Øksnes Entreprenør som har bygget fabrikken. Vi har brukt lokale elektrikerfirmaer, rørleggere og ventilasjonsleverandører, samt lokale leverandører av kjøle- og fryseanlegg, sier Rasmussen som får støtte av Rønning-Hansen:

- Virksomheten gir også mange positive indirekte ringvirkninger. Ikke bare bidrar den til at det blir flere kunder i de lokale butikkene, på kafeen og på hotellet, men virksomheten bidrar også til å skape et interessant område der flere bedrifter innenfor samme bransje til sammen utgjør en klynge. Da er vi mange nok til å gå sammen om spennende prosjekter som for eksempel Vesterålen Marin Protein, som behandler og skaper nye produkter av restråstoffene fra våre virksomheter. En slik bedrift hadde sikkert ingen kunnet etablere alene, men når vi er fem aktører som går sammen, åpner det seg helt nye muligheter. Derfor kan du på mange måter si at vekst skaper mer vekst, sier Rønning-Hansen.

Norsk tillitsperson

Rønning-Hansen forteller at det nærmest var tilfeldigheter som gjorde at han ble involvert i det nye fabrikkanlegget på Myre.

- Det startet med at jeg ble introdusert for en av de franske eierne på en forretningsreise til Brussel. Vi fant tonen og luftet forskjellige spennende muligheter. Advokatfirmaet Rønning-Hansen bistår næringslivskunder som har virksomhet, eller planer om virksomhet, i Nord-Norge, herunder bistår vi nordnorske virksomheter som satser internasjonalt. At vi nå bistår Primex er et resultat av det siste.

- Å etablere virksomhet i et annet land krever mye kunnskap. Du må kjenne til lokal kultur, lokale lover og regler og, ikke minst, hvordan forretningslivet fungerer i praksis både på det nasjonale og lokale plan. Egentlig trenger man bistand til nesten alt. På mange måter kan du si at rollen min er å være de franske eiernes tillitsperson, sier Rønning-Hansen til slutt.