Det er Meyership og Mo Eiendomsselskap som står bak det 7 500 kvadratmeter store terminalbygget som huser elitelagene i norsk og internasjonal logistikkvirksomhet  og hvor godstrafikken fra fly, båt, bil og bane knyttes sammen på en kostnadseffektiv måte.

- Meyership feirer 150-årsjubileum i år, og det er litt artig at et gammelt selskap som startet transportvirksomheten med hest og kjerre tør å investere for fremtiden. Terminalen ligger vegg i vegg med jernbanen og et steinkast fra Mo i Rana Havn.

Effektiv omlasting

Vi håndterer også mye flygods og en svært viktig samarbeidspartner for oss gjennom 30 år er Widerøe. De er faktisk Norges største flyselskap målt i antall destinasjoner i Norge. Ut over dette har vi en komplett transportmeny for flyfrakt med egne skredderløsninger og agentur for DHL og JetPak, sier Robert Jakobsen som er markedsansvarlig i Meyership.

Tanken bak terminalen er at når mange transportører har samlet sin virksomhet under samme tak, så vil dette gi muligheter for å konsolidere distribusjon og transportløsninger, bygge fagmiljø og innovasjon samt kostnadseffektivisere gjennom samarbeidsløsninger og produktutvikling. Når selskapene er samlet i et bygg helt inntil jernbanen, åpner det for mere effektiv omlasting. Faktisk senker dette last-mile kostnadene fra bane til terminal med hele 80 prosent.

Spleiselag

- Vi har på mange måter laget et spleiselag der Meyership har investert rundt 200 millioner i selve terminalbygget, men der transportørene deler de ulike tjenestene. Da oppnår vi mange stordriftsfordeler. Helgelandsterminalen har toppet laget med følgende aktører: Bring Posten, Bring Cargo, Post Nord, Meyership selskapene, ColliCare, Ramberg, DSV, DHL Express, DHL Freight, Widerøe Flyfrakt, JetPak, CargoNet, Autolink, Amedia distribusjon, Kvikkas, og Transportalliansen i Nord Norge, forklarer en stolt Robert Jakobsen.

En slik samling av aktører og en satsning på jernbane gir også betydelige miljøgevinster, det øker trafikksikkerheten og via lavere kostnader og økt kapasitet vil det også øke konkurransekraften blant de som er med og bidrar samtidig til å holde fraktkostnadene så lave som mulig for næringsliv og kunder i regionen.