Det var svært kort vei fra beslutningen om å bygge ny flyplass i Bodø ble tatt til flyplassen sto ferdig. På et Natomøte i 1950 ble det nemlig bestemt at det skulle bygges en kampflybase i nord. Valget falt på Bodø og allerede på våren i 1952, ble den nye flyplassen åpnet. Siden man hadde det veldig travelt på grunn av frykten for at Koreakrigen ville spre seg til Europa, valgte man det rimeligste alternativet og plasserte flyplassen midt på Bodøhalvøya.

Flytter to kilometer

Planen er at dagens rullebane skal flyttes cirka to kilometer sørvestover. Det vil frigjøre nok areal til å bygge en helt ny bydel der flystripen er nå. Dagens flyplass har en rullebane som er svært slitt og bare har rundt åtte års gjenstående levetid. I tillegg er det besluttet at Forsvaret skal flytte sin kampflybase til Ørlandet. Dette er de viktigste faktorene som gjør at det nå åpner seg en anledning til å flytte dagens flyplass ut til sjøkanten på halvøya.

- Vi kan frigjøre et areal som er like stort som Fornebu, og i praksis dobler vi Bodøs byareal. Dette løser arealutfordringene til Bodø på kort og lang sikt og gjør at vi kan bygge en grønn, kompakt og menneskevennlig by, sier Daniel Bjarmann-Simonsen som er prosjektleder for «Ny by – ny flyplass» i Bodø kommune.

Så mye nytt areal gir store vekstmuligheter for Bodø som er et viktig logistikknutepunkt med både jernbane, vei, flyplass og havn.


Planen er at dagens rullebane skal flyttes cirka to kilometer sørvestover. Det vil frigjøre nok areal til å bygge en helt ny bydel der flystripen er nå. Illustrasjon: Bodø kommune.


Viktig å komme med i Nasjonal Transportplan

På sin reise i nord lovet Erna Solberg at regjeringen vil bevilge 2,4 milliarder av investeringskostnadene som blir på et sted mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

- Dette var det som manglet for å få på plass en fullfinansiering og helt avgjørende for å kunne realisere prosjektet, uttalte Daniel Bjarmann-Simonsen rett etter at dette ble kjent.

Byens ordfører, Ida M. Pinnerød, er enig:

- Det er helt avgjørende for hele prosjektet at flyplassflyttingen kommer med i Nasjonal Transportplan og at vi kommer i gang med arbeidet så raskt som overhodet mulig, for den rullebanen vi har i dag lever på overtid. Den tverrpolitiske enigheten rundt prosjektet er avgjørende. Vi har allerede fått flere henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg i Bodø og bli med på den spennende reisen det blir å bygge en helt ny bydel, sier ordføreren.

Nye arealer - spennende muligheter

Hvis alt går etter planen vil den nye flyplassen stå ferdig i 2024. Da først vil byggingen av den nye bydelen kunne starte for alvor. I Bodø ønsker de å bli et laboratorium for byutvikling, der man kan teste ut ny teknologi som for eksempel førerløse kollektivløsninger, og å se på hvordan alle byers ulike utfordringer kan løses på nye måter:

- Byggingen av den nye byen ligger noen år frem i tid, og det er mange prosesser som skal på plass, så vi trenger også tid til å gjennomføre disse. Det som er så bra er at vi får anledning til å planlegge skikkelig og legge god kvalitet i forarbeidet. Det betyr at vi kan planlegge med fremtidens transport- og energisystemer og anlegge en smart by i verdensklasse.

- Å flytte flyplassen gir Bodø og hele landsdelen store muligheter. I dag har vi for eksempel mangel på bynære næringseiendommer, det kommer til å løse seg. Nå får vi på plass de rammebetingelsene vi trenger for å vokse videre. Det som allikevel er det aller viktigste er at det fortsatt blir godt og bo og leve i Bodø, sier ordføreren til slutt.