Selve undervisningen er et samlingsbasert opplegg over tre år, og gir 120 fagskolepoeng, det samme som to års utdanning på fulltid. Studiet er offentlig godkjent av NOKUT, og godkjent for søknader om finansiering via Statens Lånekasse. Finnmark fylkeskommune er eier, ifølge fagleder Trond Dahlberg ved Fagskolen i Kirkenes.

Store operative gruver

Anleggsbransjen er engasjert i mange store infrastrukturprosjekter i denne landsdelen, og bergverksnæringen står sterkt med operative gruver som Rana Gruber, Senja Grafittverk, Sibelco i Altafjorden, Elkems kvartsbrudd i Tana og Sydvaranger Gruver i Kirkenes. De siste årene er det også foretatt omfattende undersøkelser som har avdekket store områder i Nord Norge der det kan være drivverdige malmer og mineraler.

Trenger mer kompetanse

– Mer kompetanse for å møte fremtidige utfordringer er viktig. Ikke alle kan ta en master, og Norge vil trenge stadig flere med høyere yrkesfaglig utdanning, ikke minst når vi etter hvert tar innover oss at oljen en gang i fremtiden vil ta slutt. Kunnskapsdepartementet er opptatt av å gjøre fagskolen til et attraktivt utdanningsvalg, sier Trond Dahlberg.