- Vi bidrar til å etablere virksomhet knyttet til resurser og næringer som vi er naturlig sterke på. Et eksempel er havbruksklyngen NCE Aquaculture som vi har prosjektledelsen for. Havbruksklyngen består av mer enn 20 partnere som utvikler og leverer oppdrettsfisk, sjømat utstyr og teknologi. Et annet eksempel er Mineralklynge Norge hvor vi også har prosjektledelsen og hvor fokuset er rettet mot forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i mineralnæringen, sier Eirik Pedersen som er daglig leder i Kunnskapsparken Bodø.

Hjelper gründere

Et annet område der Kunnskapsparken Bodø har en viktig rolle er å bistå bedrifter som ønsker å forbedre seg eller skape ny virksomhet.

- For gründere kan vi blant annet bidra med å gjennomføre markedsundersøkelser, utvikle produkt og tjenester, etablere bedriftsnettverk eller innhente kapital, i tilegg til annet strategiarbeid. Hvis gründere trenger bistand på områder hvor vi ikke har den rette kompetansen, så hjelper vi dem med å finne de riktige fagpersonene. I dag har vi et sted mellom 40 og 50 bedrifter som er knyttet opp mot oss, fortsetter han.

Kartlegging

Diverse kartlegginger og evalueringer er også en viktig del av virksomheten. Indeks Nordland, en årlig oversikt over utviklingen av næringslivet i Nordland, og Levert-rapporten som kartlegger nord-norsk leverandørindustris omsetning knyttet til petroleumsnæringen, er eksempler på slike kartlegginger.

De lager også mindre rapporter og notater.

- Det siste området er gjennomføring av ulike arrangementer, for eksempel partnerskapskonferanser for deltakerne i de ulike klyngene, eller arrangementer vi lager for å spre kunnskap. Blant annet har vi vært ansvarlig for Nord-Norges paviljong på Oljemessen i Stavanger de siste to årene, avslutter Pedersen.