Nordområdene er viktige for regjeringen. Vi er opptatt av å utnytte mulighetene for en bærekraftig utvikling i årene som kommer. Det er i denne sammenhengen petroleumssektoren bidrar med kapital, sysselsetting og kompetansebygging. Dette vil også stimulere annen lønnsom næringsvirksomhet i regionen. Særlig spennende er det at 23. konsesjonsrunde omfatter areal som for første gang er tilgjengelig for leting. Dette er den sørlige delen av det tidligere omstridte området mot Russland, nå kalt Barentshavet sørøst. Helt nytt leteareal har ikke vært tilgjengelig på norsk sokkel siden midt på 1990-tallet. Dette vil gi spennende muligheter for sysselsetting og vekst i Nord-Norge. Det finnes flere gode eksempler på hva denne næringen allerede har betydd for landsdelen.

Hammerfest i topp

Jeg var selv i Hammerfest før påske. Der fikk jeg oppleve på nært hold hvordan aktiviteten til havs har stimulert næringslivet på land. I følge NHOs rangering i Kommune-NM er Hammerfest Norges mest fremgangsrike kommune. Dette er en by som preges av heisekraner og byggevirksomhet, framfor tomme næringsbygg. De har klatret 182 plasser på rangeringen siden 2006. Veksten og fremgangen for næringslivet skyldes hovedsakelig ringvirkninger fra olje- og gassindustrien. På drøyt ti år har Hammerfest-regionen gått fra pessimisme og fraflytting, til økende optimisme og befolkningsvekst. Et godt tegn er at ungdommen flytter tilbake i takt med arbeidsplassene som skapes.
    Helgelandskommunen Alstahaug har på sin side klatret 71 plasser i løpet av de siste seks årene. Ordføreren uttalte at olje- og gassnæringen er hovedårsaken til dette. Etableringen av forsyningsbasene til feltene Norne og Skarv har i den sammenheng vært helt avgjørende. Lokalt næringsliv i Nord-Norge må også kjenne sin besøkelsestid, og ta vare på mulighetene som byr seg. Derfor har det vært inspirerende å besøke bedrifter som har gjort nettopp det. Eksemplene er flere, slik som Norlense på Fiskebøl og SMV Hydraulic på Stokmarknes.

Satser på fornybar energi

Det skjer også mye spennende innen fornybar energi i landsdelen. I vår var jeg like utenfor Narvik for å markere byggestarten til kraftledningen mellom Ofoten og Balsfjord. Dagens nett er ikke tilstrekkelig robust for å ivareta forsyningssikkerheten i nordlige deler av Nordland, i Troms og i Finnmark, verken for dagens forbruk, eller for en forventet økning i forbruket.
Nyetableringer, vekst innen næring og industri samt muligheter for tilførsel av ny fornybar kraftproduksjon gjør denne ledningen helt nødvendig. Den vil bidra til sårt tiltrengt styrking av forsyningssikkerheten, og vil være en livsnerve for ytterligere næringsutvikling og vekst i Nord-Norge. I byggeprosessen vil den også gi mange lokale ringvirkninger og kontrakter til næringslivet.

Flere ben å stå på

Med jevne mellomrom diskuteres det hva Nord-Norge skal leve av i fremtiden og hva som må til for å oppnå økonomisk vekst. Sist ute var konsernsjefen i Hurtigruten som framhevet fiskeri og reiseliv som de viktigste fremtidsnæringene. Selv kommer jeg fra Myre i Vesterålen, og jeg er stolt over å ha vokst opp i Norges flotteste natur. Der er også aktiviteten i havna stor og fiskeriene går stort sett godt. Jeg ser ikke noen motsetning mellom petroleumsnæringen og verken fiskeriene eller reiselivet. De lever godt side om side. I fremtidens Nord-Norge trenger vi flere ben å stå på.