– Vår forretningsidé å dekke kundens behov for et utsøkt måltid ved å tilby fersk og saltet sjømat. Etterspørselen etter fersk fisk vokser spesielt i Portugal, Spania, Frankrike og Storbritannia – faktisk eksporterer vi 99 % til utlandet. De siste fire årene har vi hatt historisk store kvoter av torsk. Norsk industri har også vært heldige med lav kronekurs, og rentene har vært nærmest null. Dette har ført til at vi i 2015 og 2016 hadde to av våre beste år, sier daglig leder Steinar Eliassen.

Mangel på fersk fisk og sjømat

En stadig større del av fisken som fiskes i Norge fryses om bord i trålere og andre havgående fiskefartøy. Fisken må derfor tines for filetering og eventuelt fryses på nytt.  Norske produsenter har svært dårlige forutsetninger for å bearbeide fryst råstoff på en lønnsom måte. Hovedutfordringen til Norfra er derfor å skaffe nok ferskt råstoff av god kvalitet, forteller Steinar Eliassen.

– Vi jobber kontinuerlig med å få maksimal verdi ut av hvert kilo fisk. Vi selger nesten bare fersk villfisk og sjømat, og vi er derfor avhengige av naturens gang og at fisken er tilstede. Et minimumskrav for oss er at fisken er fersk, men den skal også ha god kvalitet. Den fisken vi selger fanges av en effektiv og miljøvennlig kystflåte og leveres til våre anlegg bare få timer etter at den er fisket. Slik markedet er i dag er det fortsatt et stort potensiale for fersk kvalitetsfisk. Det ser man for eksempel på den eventyrlige utviklingen som har vært på laks. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Steinar Eliassen.