– Vi har ett unntak. Det er demografien som kanskje er den aller største utfordringen som vi har i Nord-Norge i dag. Vi opplever nemlig lave fødselstall og en befolkning som stadig blir eldre, særlig er dette utfordrende for de minste kommunene. Derfor opplever vi at det kan være vanskelig å skaffe nok arbeidskraft, og det gjelder både til privat og offentlig sektor, fortsetter hun.

Mange vekstdrivere

Det er mange bransjer som går godt i Nord-Norge. En av dem er fiskeri- og havbruksnæringen.

– Her har vi en rivende utvikling, og veksten innen denne næringen er nok aller størst i vår landsdel siden vi fortsatt har godt med ledige arealer. Det er veldig gode priser på verdensmarkedet, noe som de tradisjonelle fiskeriene nyter godt av. Derfor investeres det i nye båter, og bransjen tiltrekker seg nå også ungdom, det gjenspeiles på de blå linjene i videregående skoler og på de marine universitetsutdannelsene i Tromsø og i Bodø, forklarer Vik Aspaker.

Turismen er en annen viktig næring, og her har veksten nærmest vært eksplosiv. Mens gjestene tidligere kom i den lyse årstiden for å se midnattssola, kommer de nå hele året og gjerne også midt i mørketiden for å se nordlyset.

– Det var bekymring rundt store hotellutbygginger i Tromsø for noen år siden, men nå er hotellene så fulle hele året at næringslivet må langtidsplanlegge om de vil legge konferansene sine hit. Tøft var det også at Tromsø ble utnevnt til verdens tredje beste reisemål for opplevelser av Tripadvisor. Ingen byer i Europa kommer bedre ut og det er artig. Det som blir viktig nå er at ikke alle turistene besøker de samme stedene samtidig, men at vi klarer å spre turismen både geografisk og over tid, sier hun.

Et godt universitetsmiljø

Universitetene i Tromsø og Nordland utfyller hverandre og har campuser fra Mo i Rana i sør til Alta i nord, og bidrar sammen til å bygge viktig kompetanse i, og om nord.   

– At universitetene har slike geografiske «avleggere» tror jeg er noe av nøkkelen til at de klarer å tiltrekke seg så mange studenter og til at de klarer å få opp utdanningsnivået i hele landsdelen. Dette er også en viktig driver for fremtidig vekst, og ser vi på utdanningsnivået hos Nord-Norges befolkning, så går det nå den riktige veien.

Nord-Norge ligger også langt fremme og har mange kompetansearbeidsplasser innen arktisk forskning, meteorologi og klima. I tillegg har de tunge fagmiljøer for satellitter gjennom Kongsberg Spacetec og Kongsberg Satelite Services og et nasjonalt senter for droner.

Gode kommuner

– På mange måter kan du si at det går så det suser. Det som blir viktig fremover er at kommunene er flinke til å tiltrekke seg arbeidskraft, og at ungdom som flytter ut for en periode også kommer tilbake. Da må kommunene gjøre seg attraktive og være et godt vertskap ved å tilby skoler, barnehager, ha gode kulturtilbud og andre tilbud som gjør at vi de får en stabilt voksende befolkning. For det trenger vi her nord, konkluderer Vik Aspaker.