Jan Gabor

Markedssjef, Mo Industripark AS

«Nordlandsindustrien er blant de beste i verden på energieffektivitet, gjenvinning av energi og andre bistrømmer samt reduksjon av utslipp.»

Johan Söderqvist

Sustainability & Business Development Manager, Celsca Steel Service

«Nordlandske industribedrifter har historisk også hatt en evne til å tilpasse seg nye globale forutsetninger, og å dra nytte av lokale muligheter.»