Av Målfrid Baik, regionsdirektør NHO Arktis

Tar man et tilbakeblikk på fjoråret, kunne vi skilte med god eksportvekst. Det er utvilsomt sjømat som er viktigst for Troms og Finnmark, der den utgjorde henholdsvis 90 og 85 prosent av vareeksporten (eksporttallene fra olje og gass tas ikke med i SSB sine statistikker). Det er også verdt å merke seg at Troms har hatt den høyeste prosentvise endringen i landet med 21 prosent i 2016, grunnet sjømat.

Preget av optimisme

Reiselivsnæringen kan også vise til rekordstor økning, og det er spesielt vinterturismen som blomstrer lengst i nord. Fra 2013 og fram til nå har turismen økt med 13,9 prosent sammenlignet med Troms på 39,4 prosent og Finnmark med 23,3 prosent. Samtidig går det veldig bra med en rekke næringer som bygg, rom/jord og handel, service og varer og tjenester. Dette positive bildet forsterkes også av at sysselsettingsveksten for begge fylkene ligger over landsgjennomsnittet. Troms hadde en økning på 1,1 prosent og Finnmark med 0,8 prosent. Til sammenligning økte sysselsettingen med 0,2 prosent for hele landet i fjor. Det er jammen meg ikke rart at optimismen preger næringslivet i nord.

Enormt verdipotensiale

Nåvel, det var tross alt snøen som falt i fjor. Hvordan ser så fremtiden ut? Riktignok skal vi være forsiktige med å se inn i krystallkulen, for det eneste sikre vi kan si om fremtiden, er at det er usikkert. Like fullt vil jeg påstå at fremtiden ser lys ut dersom vi tar utgangspunkt i ambisjoner og forventninger. Vi er rike på naturressurser, og verdipotensialet her er enormt. Legges regjeringens sjømatambisjoner i bunn med verdier på 550 milliarder kroner innen 2050, vil denne næringen være en sentral vekstmotor i årene som kommer. Det samme gjelder energisektoren. Bare innen olje og gass forventes det de kommende årene en investering på 500 milliarder kroner i nord, og så kommer satsing på fornybar energi som allerede er betydelig.

Mineralnæringen må sies å ha det største potensialet. Nasjonalt antas det at man totalt snakker om verdier på 8000 milliarder kroner, og grønne mineraler er vi rike på i nord. Reiselivsnæringa estimerer også med vekst. Et konservativt estimat er på hele 50 prosent vekst innen 2030. Disse investeringene gir ikke minst grobunn for store satsinger for bygg og anleggsbransjen, som regner med fremtidige oppdrag for 410 milliarder i nord. Næringen er spesielt stor i vår landsdel der hver tiende nordlending jobber.

Grønn konkurransekraft

Vår ressursrikdom, fremragende forskningsmiljø og bedrifter skal gi oss et enda mer offensivt og fremtidsrettet næringsliv. Målet er å styrke vår grønne konkurransekraft. Vi snakker om arktisk verdiskaping. På Svalbard er LNS verdens beste på å bygge antenneparker i arktiske strøk, i Finnfjord jobber de med å skape verdens første Co2-nøytrale smelteverk, og i Grovfjord har de mål om å bygge batteridrevne oppdrettsbåter. I Vadsø ønsker Varanger Kraft å utnytte kombinasjonen mellom vann og hydrogen til ny og ren energiproduksjon, mens i Båtsfjord og andre steder utvikles spennende bioøkonomiske prosjekter som utnytter sjømat og nye arter til høyverdige produkter. Elkem Tana står for høykvalitets silisium til vår grønne teknologi, og i Alta utvikles det et spennende miljø for ny teknologi tilknyttet fremtidens bygg og anlegg. I Tromsø analyserer Kongsberg Satellite Service og Microsoft big data for deres internasjonale kunder. Dette for å nevne noe. Det er ikke vanskelig å se at fremtiden ligger i nord!