Selskapet skal utvikle inntil 60 mål med industriareal på Langstranda. Utfyllingsprosjekt har en kostnad på cirka 80 millioner kroner og skal gi 44 000 kvadratmeter sjønært næringsareal i Bodø.

- Bakgrunnen for prosjektet er utbyggingen av to nye veitunneler til Bodø. I forbindelse med disse prosjektene ønsket kommunen å fjerne cirka 800.000 kubikkmeter med steinmasse. Vi så at dette var masse som kunne brukes til å utvide industriområdet på Langstranda. Dette var bakgrunnen for at vi stiftet Langstranda Næringseiendom, sier Gunnar Ueland, prosjektleder ved Langstranda Næringseiendom.

Flere utfordringer

Den største utfordringen i prosjektet har vært den løse og forurensede grunnen i området.

- Det må etableres en molo ytterst rundt utfyllingsområdet og vi må grave oss ned to til tre meter i sjøbunnen for å etablere moloen på faste masser. Deretter blir det fylt inn sorterte steinmasser som danner et fundament som sikrer at sjøbunnen innenfor moloen ikke raser ut. Moloen vil videre bli bygd opp til havnivå før utfyllingen fra land kan starte, sier Ueland.

Utfyllingsområdet er utstyrt med poretrykksmålere som registrerer poretrykk, samt indikasjon på bevegelser i sjøgrunnen.

- Vi var klar over at det øverste laget av sjøbunnen var forurenset og at dette måtte fjernes. For å kunne bygge moloen måtte vi derfor miljø-mudre, noe som innebærer at vi fjernet det øverste laget og fylte dette i geobags. Den forurensede massen ble så fraktet innenfor moloen, dumpet på sjøbunn nærmere land og deretter overfylt av rene muddermasser. Vi etablerte turbiditetsmålere som målte at vi ikke forurenset områder utenfor utfyllingsområdet. Dette for å være sikre på at det ble gjort riktig, sier han.

- Dette er begynnelsen på et større utviklingsprosjekt for byen, som kalles «Ny by - ny flyplass». Vi er avhengig av fremdriften i tunnelen for å ferdigstille prosjektet. Slik det ser ut i dag vil vi være ferdig høsten 2017, sier han.