Barlindhaug Eiendom ligger I Tromsø men har i de senere år ekspandert geografisk og jobber i dag med bolig- og næringsprosjekter over hele Norge. Selskapet er godt posisjonert i boligmarkedet både i og rundt de store byene i landet, og prosjektutviklingen skjer både i egen regi og i samarbeid med eksterne partnere.

I 2016 solgte selskapet 400 boliger gjennom heleide og 50 prosent-eide selskaper på Østlandet og i Nord- Norge, hvilket er hele 100 boliger mer enn året før. Det største prosjektet var i Hammerfest og besto både av et kombinert bygg med omsorgssenter, omsorgsboliger, ordinære boliger og et offentlig parkeringsanlegg.

Bolig med egen sjøpark

Sammen med Miliarium Bolig AS jobber Barlindhaug Eiendom i dag med Bjerkaker Sjøpark i Tromsø. Her bygges det rundt 350 leiligheter fordelt på seks boligblokker, som omkranser en stor og frodig park. Parken vil skape et lunt og solrikt utemiljø med gode utsiktsforhold for dem som bor der. Mest oppsiktsvekkende er det nok likevel at du rett utenfor boligen får din egen sjøpark med en innbydende strand for varme dager, fine benker der du kan nyte ettermiddagskaffen og en flott kyststi som vil strekke strekke seg langs østsiden av Sør-Tromsøya.

Bydelsløft

Barlindhaug Eiendom har gjennom tett dialog med kommune og andre utbyggere løst rekkefølgekrav og omfattende offentlig infrastruktur knyttet til utviklingen av bydelen Lanes. Gjennom Bjerkaker Sjøpark utformes en ny bydel i Tromsø.