NCC en av flere entreprenører som er involvert i det store veiprosjektet nord for Narvik. De arbeider med selve Hålogalandsbrua og står for betongarbeidene på de to tårnene som skal reises, samt betongarbeidene fra disse og inn til land på hver side. Totalt er disse arbeidene beregnet å koste 660 millioner kroner.

- Som entreprenør er vi selvfølgelig glad for at det gjøres en slik betydelig satsning på infrastruktur. Og for Narvik er dette et prosjekt som helt sikkert vil få ringvirkninger innenfor flere bransjer, men kanskje særlig innen logistikk, for Narvik er jo en endestasjon for togtransport via Sverige. Her lastes varene om fra tog før de kjøres videre nordover med bil. Det er store volumer og vi snakker om 50 - 60 000 containere årlig. Det tilsvarer et sted mellom 25 og 30 000 vogntog, sier Tor Nordstrøm som er distrikssjef for NCC i Nord-Norge.

- Som entreprenør er vi selvfølgelig glad for at det gjøres en slik betydelig satsning på infrastruktur. Og for Narvik er dette et prosjekt som helt sikkert vil få ringvirkninger innenfor flere bransjer, men kanskje særlig innen logistikk.

Det er anslått at reisetiden nordover fra Narvik langs E6 blir redusert med 20 minutter, så effekten av veien blir formidabel. Veistrekningen hvor E6 går i dag er dessuten en av de mest ulykkesutsatte i hele landet.

Godt for omdømmet

Prosjektet har ført til at NCC har rekruttert flere ansatte, spesielt fagarbeidere, og de har også engasjert en rekke underentreprenører i prosjektet som i dag involverer rundt 150 personer.

- For oss er dette en interessant, spennende og teknisk utfordrende jobb som det er gøy å jobbe med. I tillegg er prosjektet av stor samfunnsmessig betydning som blir lagt merke til og som bidrar til å skape positivitet rundt oss som firma, noe vi blant annet merker på interessen for å arbeide hos oss, sier Nordstrøm.