Eliassen, som er prosjektleder for ”Bodø i vinden”, kan fortelle at byen preges av positivisme og et ønske om å få til ting.

– Både politikere og næringslivsaktører er offensive, fremoverlente og tør satse på store prosjekter. Et av disse er  ”Ny by, Ny flyplass” som innebærer at eksisterende flyplass og flystripe skal flyttes. Dette kommer til å frigjøre et enormt areal som skal bli til en ny, smart bydel. Prosjektet er ennå bare i startfasen, og vi ser for oss at det kommer til å vare i 80-100 år, sier hun.

Trenger fagfolk

I Bodø kommunes samfunnsplan er det et mål å nå 70 000 innbyggere innen 2030.

– Dette er hårete mål, men vi er i full gang med å tilrettelegge for veksten. Det bygges stadig nye boliger og samferdselsårene blir rustet opp. Viktigst er det likevel å utvikle nye arbeidsplasser, sier hun. Et innovasjonsutvalg har satt opp fire næringsområder med særlig potensiale for vekst – reiseliv, havbruk, luftfart og helse.

– Vi har allerede sterke aktører innenfor disse næringen og det sterke fagmiljøet er et ypperlig grunnlag for videre utvikling og innovasjon, mener Eliassen.

For øyeblikket er det mest behov for fagarbeidere innen bygg og anlegg, men etterhvert ønsker byen seg folk med kompetanse innen de fleste næringer.

– Vi har et stort behov for helsefagarbeidere og systemutviklere som kan være med på å utvikle et e-helsesystem. Innen reiseliv ønsker vi oss innovative gründere med gode ideer, og det vil også bli bruk for folk med kompetanse innen havbruk og luftfart, sier hun.

Noe for en hver

Eliassen forteller at det er et mål å involvere innbyggerne i utviklingen av byen, og kommunen ønsker å ta folk på alvor.

– Det er opprettet en bylab der byens befolkning inviteres til å fortelle om sine visjoner for fremtiden. Vi mener det er viktig at de som skal leve og bo her får være med på å bestemme hva vi trenger, sier hun.

At Bodø er en spennende by, mener hun det er liten tvil om.

– I 2016 ble Bodø kåret til Norges mest attraktive by, mye på grunn av den offensive utviklingen de siste årene. Mer næring og arbeidsplasser er likevel bare en del av det å leve i en by. Fritid og kultur er også viktig, og dersom du er opptatt av friluftsliv er det egentlig bare å pakke sammen saken og flytte med det samme, sier hun.

Bodø er nemlig et eldorado både for toppturentusiaster, dykkere, klatrere, fiskere og de som bare liker å ha en tursti i nærheten av huset sitt.

– Og er du opptatt av musikk og kultur kan vi skryte av et splitter nytt konserthus midt i sentrum. Her er det høyt nivå hele året. Det er også flere festivaler her gjennom året, så i Bodø finnes noe for en hver målgruppe, sier hun.