Avinor har fått oppdraget om å bygge den nye lufthavnen i Bodø av Samferdselsdepartementet, forankret av Stortinget i Nasjonal Transportplan. Skissering og planlegging er i gang. Bakgrunnen for prosjektet er at en ny flyplass vil legge til rette for at Bodø får større arealer for å utvikle byen. Denne lufthavnen skal nemlig bygges 900 meter sør for der den ligger i dag.

Muligheter for byutvikling

Den nye lufthavnen, som både er et samferdselsprosjekt, miljøprosjekt og byutviklingsprosjekt, vil ha stor betydning for Bodø- og Saltenregionen. Frigjøringen av disse verdifulle arealene i Bodø gjør det mulig å utvikle byen slik at den har plass og kapasitet ved fremtidig vekst og tilflytting.

Med tanke på den voksende landsdelen, bygges også den nye lufthavnen med mulighet for større kapasitet. Innen 2025 antas det at antall reisende har økt med over 13 prosent. Derfor skal den nye lufthavnen ha en kapasitet på 2,5 millioner passasjerer, med mulighet for utvidelse. Prosjektet er en avgjørende investering for regionen, og åpner muligheter for å utvikle Bodø til en by med smarte, teknologiske løsninger. Dessuten vil lufthavnen gjøre Nord-Norge rustet for økende tilflytting og turisme.

Nytt og spennende for Avinor

­– Flytting av lufthavnen frigir sentrumsnære arealer til nødvendig byutvikling, og samtidig får Bodø-regionen en ny og moderne lufthavn som bidrar til verdiskapning for landsdelen. Å flytte en lufthavn på denne måten, og for dette formålet, er noe vi ikke har gjort før, og det er derfor et spennende prosjekt for oss. Vi skal bygge en moderne, effektiv lufthavn som dekker behovet for god luftfartsinfrastruktur i regionen, sier Stine Ramstad Westby, konserndirektør i Avinor.

Avinor samarbeider tett med Bodø kommune og SMART-by-konseptet for å skape felles bærekraftige løsninger. Dette skal bli et utstillingsvindu for fremtidsrettede løsninger, slik at andre flyplasser kan se mot Bodø. Samarbeid med innovative fagmiljøer om utvikling av gode fremtidsrettede løsninger står sentralt i prosjektet.

Den miljøvennlige lufthavnen

Den nye flyplassen har som mål å bidra til å redusere klimagassutslipp innen luftfart. Derfor skal selve bygningen fokusere på effektiv drift, og lav miljøpåvirkning under utbyggingen. I følge Ramstad Westby vil Avinor legge vekt på lavt energiforbruk og bruk av ulike energikilder for oppvarming og kjøling. I løpet av planleggingsfasen vil lønnsomme tiltak bli evaluert fortløpende.

– Bedre energiutnyttelse vil bidra til reduksjon i energibehov, kostnader og klimagassutslipp, samt styrke lønnsomhet, konkurranseevne, miljøprofil og omdømme. Eksempler på hva som skal evalueres er fossilfrie byggeplasser, oppvarming av rullebane, utearealer og bygningsmasse med sjøvann og solceller, sier Ramstad Westby.