Akvaplan-niva AS er et forsknings- og konsulentselskap som har hovedkontor og laboratorium i Tromsø. De eies av Norsk Institutt for Vannforskning, derfor har selskapet "etternavnet" niva. Rundt 45 prosent av omsetningen, som rundet 100 millioner i 2013, er inntekter fra grunnforskning som finansieres av Forskningsrådet, industrien og ulike ordninger i EU.

"Fiskeoppdrettsselskapene er underlagt et reglement der de må gjennomføre kontroll av miljøet rundt anleggene og de tekniske løsningene som eksempelvis fortøyninger."

- Vi har bygd et nettverk av gode kolleger som vi samarbeider med over hele verden, vi har ti professorer og ni doktorgradsstudenter, så vi kan tilby kundene våre det absolutt siste innen forskning, sier Salve Dahle som er direktør i Akvaplan-niva.

Akvakultur og offshore

Selskapet jobber mot to hovedmarkeder, nemlig akvakultur og offshoreindustrien.

- Fiskeoppdrettsselskapene er underlagt et reglement der de må gjennomføre kontroll av miljøet rundt anleggene og de tekniske løsningene som eksempelvis fortøyninger, og dette er det ene vi arbeider med for denne bransjen. Det andre er å utvikle fremtidens lakseoppdrett. Da hjelper vi bransjen med å se nøyere på en del av de utfordringene de har i dag med blant annet lakselus og rømming, og ser på løsninger som kan redusere disse problemene i fremtiden, forklarer Salve Dahle.

- For offshoreindustrien utreder vi miljøkonsekvenser og lage analyser knyttet til planer om å utvinne olje og gass fra nye felt.

Akvaplan-niva gjør også undersøkelser ute hos operatørene og ser til at virksomheten de driver ikke skader miljøet. Dette inkluderer miljøovervåking,  miljørisikoanalyser, miljøkonsekvensutredninger og beredskapsanalyser. Selskapet søker hele tiden innovative løsninger, og ble derfor som eneste selskap i bransjen nominert til ONS Innovation Reward 2014.

Arctic Frontiers

Hvert år, i den uken da solen kommer tilbake til Tromsø, arrangeres konferansen Arctic Frontiers. Dette er en nordområdekonferanse som skal bidra til utvikling av samfunn og næringsliv i nord. Her samles 1000-1500 beslutningstagere fra næringslivet og representanter for politiske miljøer og forskning sammen med representanter fra urbefolkning og NGO'er.

"For offshoreindustrien utreder vi miljøkonsekvenser og lage analyser knyttet til planer om å utvinne olje og gass fra nye felt."

- Det er en internasjonal konferanse som vi har initiert og som arrangeres for niende gang neste år Vi skifter  tema hvert år, og i januar 2015  er temaet klima og energi, forteller Dahle.

Lys fremtid

- Vi er optimister og har flere ben å stå på, men vi følger nøye med på hva som skjer rundt oss.

Den største usikkerhetsfaktoren for tiden er nok forholdet til Russland som vi har hatt et utstrakt samarbeid med i en årrekke. Nå merker vi at samarbeidsklimaet blir mer negativt og at russerne må ha løyve for å fortsette samarbeidet med oss. Det er også utfordringer knyttet til kostnadsnivået som oljebransjen opplever. Oppdrettsnæringen på sin side har gode vilkår for fortsatt vekst, men da må de først løse en del av de miljøutfordringene som de står overfor, og i den frontlinjen står vi, sier Dahle til slutt.