Laila Davidsen, ordfører i Alta. Foto: Jørn Losvar

I Alta arbeider de på en rekke fronter for å legge forholdene til rette for fortsatt vekst. Kommunen ligger strategisk til idet E6 passerer Alta på veien fra Narvik til Kirkenes og Riksvei 93 fører sørover til Kautokeino og grensen mot Finland. Alta havn er Finnmarks største stykkgodshavn og cruisetrafikken øker, det samme gjør antall flybevegelser på Alta lufthavn hvor både SAS, Norwegian og Widerøe er representert. Selve plasseringen er nok årsaken til at Alta er en vekstkommune og har vært det i mange tiår.

- Vi har det vi kaller stor bolyst her oppe, sier ordfører Laila Davidsen, hun sikter til at de som først flytter til Alta gjerne blir boende. Det tar de konsekvensene av når de planlegger fremtiden hvor blant annet kommuneplanen inneholder om lag 4000 nye boenheter, og cirka 1300 er ferdig regulert allerede.

- Bolig er en ting, men vi legger også forholdene til rette for ny virksomhet og regulerer store industriområder også rettet mot sjø- og havneaktivitet. Det er viktig å legge til rette på en god måte for nye industrier som vil etablere seg i nord, og det bør være interessant for her er det forholdsvis lett å rekruttere stabil, kompetent arbeidskraft som også blir bofast, forklarer ordføreren.

Bredt spekter

Det er ingen hjørnestensbedrifter i Alta, men et bredt spekter av alle andre ulike typer bedrifter. De har bygd seg opp til å bli et handelssentrum som er så stort at de er helt avhengige av at det ikke bare er Altaværinger som handler der, men også folk fra Nord-Troms. Og det gjør de, reiser til Alta hvor de gjerne kombinerer handel og opplevelser. Tradisjonelt har Alta hatt mange arbeidsplasser innenfor bygg, anlegg og entreprenørvirksomhet, og det har de enda, men de får stadig flere kompetansearbeidsplasser i tillegg.

- Det som tidligere var Høgskolen i Finnmark, men som nå har fusjonert med Universitetet i Tromsø og fått navnet Campus Alta har vært veldig viktig for utviklingen av kompetansearbeidsplasser i regionen vår. Universitetet tilbyr et bredt spekter av utdanning, men også spesialistutdanning for eksempel et ingeniørstudium i arktiske anlegg og arktisk byggfag, sier Davidsen.

Fremtiden er lys

Ordføreren ser utelukkende positivt på fremtiden og trekker frem alle investeringene de allerede er i gang med å realisere, for de skal bruke nesten to milliarder i nyinvesteringer de to neste årene. Det gir aktivitet nå, og endra bedre tilbud for innbyggerne senere:

- Vi bruker en halv milliard på Alta Nærsykehus, ytterligere en halv milliard på et omsorgssenter som skal bestå av et sykehjem og omsorgsboliger og blir lokalisert sammen med sykehuset. I tillegg kommer investering i en ny videregående skole og en idrettshall til hundre millioner, for vi er veldig glade i kultur og idrett her oppe og da må vi ha skikkelige anlegg, forteller hun, og fortsetter:

- Så med alt som skjer i dag og alle planene vi har fremover legger vi nå grunnlaget og fundamentet for at kommunen vil vokse inn i fremtiden, forteller hun fornøyd.