Statkrafts prosjekt startet opp i februar i år, og når det står ferdig i begynnelsen av 2017 skal det være bygget en kraftstasjon og laget totalt 17 kilometer med tunneler. I hovedsak blir det vanntunneler som bringer vann til selve kraftverket, som ligger over en kilometer inne i selve fjellet. Ut fra kraftverket blir det bygd en avløpstunnel som bringer vannet fra kraftstasjonen og til en elv i Korgen. Prosjektet har en kostnadsramme på 736 millioner kroner, og til å bore tunnelene bruker entreprenøren en såkalt TBM, en tunnelboringsmaskin. Maskinen er levert av Robbins i USA, og hovedentreprenør for prosjektet er Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Borer, kutter og skjærer

– Den vesentligste forskjellen på å bruke en TBM fremfor tradisjonelle metoder for å lage tunneler, er at denne maskinen borer seg inn i fjellet, sier Kristian Repstad, som er assisterende anleggsleder hos LNS. I tradisjonelle tunnelprosjekter bruker man sprengstoff og skyter seg vei, mens TBM-en skjærer inntil tre meter fjell per time. Dette er en metode som har en rekke fordeler.

– Dette er en veldig skånsom måte å lage tunnel på. Spesielt i områder med bebyggelse kan det være plagsomt når det sprenges ut tunneler i grunnen. Det unngår man ved å bruke denne maskinen. Den har også store fordeler når man skal lage tunneler som ligger tett inntil eksisterende tunneler. Og ikke minst lager maskinen et helt rundt hull, så det blir som å gå inn i et betongrør, forklarer Repstad.

Gir flere kilowatt

Siden hullet i tunnelen blir helt sirkulært, får man minimalt med såkalt ”falltap”. Vann renner tilnærmet uten hindring i helt runde tunneler, noe som betyr at vannet får større fart når denne metoden benyttes. Dette vil til slutt gi utslag på økonomien i prosjektet siden kraftselskapet da teoretisk kan ta ut flere kilowattimer med en mindre tunnel.

Monsteret er en kvinne

Selve boremaskinen er 23 meter lang og har en borekrone på over sju meter i diameter. Etter maskinen følger den såkalte bakriggen, som inneholder nødvendig utstyr som redningskammer, utstyr for å bore fjellbolter, støperobot forsikring og snuskiver til biler som gjør at de enkelt kan snus etter at de har kjørt inn i tunnelen. Bakriggen er rundt 100 meter lang, så totalt måler monsteret 125 meter, veier rundt 900 tonn og bruker like mye strøm på et titimers skift som en stor enebolig bruker i løpet av et helt år. Men det stopper ikke der.

– Nei da, vi bruker et transportbånd for å transportere steinen ut av fjellet. Det forlenges etter hvert som vi jobber oss innover, så på det meste blir dette båndet åtte kilometer langt, forteller Repstad. Han kan også fortelle at TBM-en de bruker i Korgen er den eneste i Norge, og at det er over 20 år siden sist en slik maskin ble brukt her i landet. Den gang i Bergen:

– Den het Madame Felle, for disse maskinene pleier å ha damenavn. Vår maskin er ikke døpt ennå, men vi har hatt navnekonkurranse. Så én ting er i hvert fall sikkert, dette monsteret er en kvinne, smiler han.