Grafittproduksjon på Skaland startet for 100 år siden, den gang under navnet AS Skaland Grafitverk. Nåværende selskap, Skaland Graphite AS, eid av Leonhard Nilsen & Sønner, har drevet virksomheten i 15 år. Nesten 100 prosent av grafitten som produseres, eksporteres til utlandet, for det meste til europeiske kunder.

Oppnådde rekordproduksjon

Selskapet er påvirket av markedskonjunkturene, og fra 2012 til 2017 har prisene på produktene vært under sterkt press, med en reduksjon på nærmere 50 prosent. I denne tida var det viktig å gjennomføre omstillinger og fornye deler av produksjonsutstyret. I tillegg har de ansatte gjort en stor innsats og produksjonsvolumet er økt med 20 prosent de siste fem år. I 2017 oppnådde Skaland rekordproduksjon på hele 10300 tonn grafittkonsentrat. Det gjorde Skaland til verdens femte største produsentland av grafitt.

Økt etterspørsel

Kina er det landet som produserer mest grafitt, men som følge av strengere pålegg fra myndighetene med hensyn til miljøtiltak, er prisen på grafitt fra Kina økt betydelig - med over 30 prosent de siste åtte månedene. Et viktig moment er også at naturlig grafitt brukes i Li-ionbatterier til el-biler (anoden), og etterspørselen etter grafitt til batterier har skutt i været, i takt med en formidabel økning av elbiler i verden.

Skaland Graphite har fått utført tester med grafitt fra Skaland, og den egner seg godt til batterier. Men, det er for tidlig å si om det blir produksjon av batterigrafitt på Skaland i framtida. Det er betydelige investeringer som skal til, og siden etterspørselen og prisene har økt i de tradisjonelle markedene, vil det være mulig å oppnå positive resultater. Grafitt er absolutt et mineral for framtida, og tar man med at det tynneste laget av grafitt, som kalles grafén, blir utnyttet til framstilling av nye typer komponenter innenfor «high tech», kompositter, batterier og vannrensingsteknologi, også videre, kan man se for seg en rivende teknologisk utvikling de nærmeste år.