– Bestefar, Konrad Sekkingstad, startet opp familieselskapet i 1923 med noen hjemmelagde hummerteiner og mye pågangsmot, sier Bård Sekkingstad.

Han er tredje generasjons Sekkingstad og er i dag administrerende direktør i selskapet. Robåten ble etter hvert byttet ut med motorbåter og på det meste hadde Konrad Sekkingstad 40 000 leveringsklare hummer.

– Selskapet ble etter hvert tatt over av Konrads tre sønner. Driften ble utvidet til å også omfatte laks og ørret, og Sekkingstad AS ble en foregangsbedrift da de gikk fra å sløye laksen med kniv til å benytte maskin slik som i dag, forteller Bård Sekkingstad.

Familiedrevet

I dag er Sekkingstad AS et internasjonalt handelsselskap med mer enn tre milliarder i omsetning.

­­­­­– Nå går vi mot et hundreårsjubileum. Vi føler oss på ingen måte gammel, og er sprekere enn noen gang. Vi er blitt større, men fremdeles er det kvalitet i detaljene som gjelder.

Fra starten i 1923 har selskapet blitt drevet av familien selv. Bård Sekkingstads bror, Konrad Sekkingstad, er selskapets innkjøpsdirektør, Bårds kone er salgsdirektør og fjerde generasjon Sekkingstad er allerede på plass i bedriften.

– Det er jo en livsstil, og vi tar med oss bestefars pågangsmot, optimisme og oppfinnsomhet videre.

Fremtidsrettet

Sammen med Hauglandgruppen, en av Sekkingstads samarbeidspartnere, lanserer selskapet i 2018 en slakte-, sløye- og fraktebåt. En nyvinning som, ifølge Bård Sekkingstad, kan bli en «game changer» i bransjen. Båten kan ta inntil 1000 tonn med laks og vil ha sløyekapasitet flere ganger høyere enn de største slakteriene i Norge i dag.

– Fisken slaktes og sløyes ombord på båten, og lagres sløyd på RSW-tanker under frakten til land for pakking. Metoden reduserer risikoen for smittespredning og rømming, og fiskevelferden ivaretas bedre. Det vil både øke fiskens kvalitet og biologiske verdi. I tillegg til de biologiske fordelene vil slaktemetoden øke fiskens kvalitet og holdbarhet. En fisk med lengre holdbarhet i butikk enn det vi har i dag vil være er en stor konkurransefordel, sier Sekkingstad.

70 prosent av fisken Sekkingstad AS kjøper i dag slaktes på selskapets egen fabrikk, H112, der selskapet også har sitt hovedkontor. Deler av fisken videreforedles også der. I tillegg eier selskapet Danmarks største videreforedlingsfabrikk, Skagerak Salmon i Hirtshals. Det er også  til Hirtshals slaktebåten skal gå.

– Det snakkes jo ofte om manglende veier og for mange trailere. Nå flytter vi deler av slaktingen av fisk fra mottak på land til båt og kjører vannveien direkte til Hirtshals, med fisken på tank. Ved full kapasitet innebærer det at vi faktisk fjerner 7500 vogntoglast fra veiene.