Over hele landet arrangerer Innovasjon Norge jevnlige informasjonsmøter som kan hjelpe deg med å lykkes med gründerdrømmen. På seminaret «Fra idé til marked» lærer du blant annet hvordan du skisserer en forretningsmodell, tester potensialet i markedet, og hvordan du søker om midler for å videreutvikle idéen din. Her møter du også andre i samme situasjon som du kan bli inspirert av og lære fra.

Øker sjansene for å lykkes

– Dette er et åpent, gratis seminar for gründere, sier Kathrine Kofstad, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Buskerud, Vestfold og Telemark, og oppfordrer alle som sitter på en spennende forretningsidé om å melde seg på neste seminar i Drammen den 5. april. Påmelding gjøres via Innovasjon Norges nettsider.

Kofstad forteller at seminaret er rettet mot gründere som er i en tidlig fase. Her lærer du hvordan du kan teste idéen din på potensielle kunder, og hvordan du kan bruke Lean Start-Up metoden for å maksimere sjansene for å lykkes.

Forretningsmodellering og etablerertilskudd

Det vil også bli gitt en kort innføring i forretningsmodellering, et verktøy som brukes for å enkelt få et overblikk over sentrale elementer i forretningsidéen. Forretningsmodellen gir svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når du presenterer idéen din.

– Vi vil også gå gjennom hvilke finansieringsmuligheter det finnes for gründerbedrifter i Innovasjon Norge, og hvilke vurderingskriterier det legges til grunn i søknadsbehandlingen, sier Kofstad.

Meld deg på!

"Fra idé til marked"