Det som på folkemunne bare kalles Varoddbrua består egentlig av to bruer som krysser fjorden parallelt. Den eldste er hengebrua fra 1956, mens den nyeste er en betongbru som sto ferdig i 1994.

– Den viktigste årsaken til at det ble bestemt å bygge en ny bru er at den gamle hengebrua har veldig høye vedlikeholdskostnader, sier Jan Helge Egeland som er prosjektleder i Statens vegvesen.

Kollektiv og sykkel

Den nye brua er på mange måter en tilsvarende bru som den de bygde i 1994, men den blir vesentlig bredere og vil få fire kjørefelt. To av kjørefeltene blir ordinære, de to andre blir kollektivfelt. I tillegg blir det også en sykkelekspressvei på den nye brua.

– I dag går sykkelveien på den gamle brua fra 1994, den blir flyttet over til nye brua og erstattet med et kollektivfelt som vil gå i retning byen. På den nye brua blir det et tilsvarende kollektivfelt i østgående retning mot Sørlandssenteret. Selv om vi får en ny bru økes ikke kapasiteten i vesentlig grad på denne veistrekningen, forklarer Egeland.

Trangt og utfordrende

At byggingen av den nye brua skjer kloss inntil den gamle hengebrua er den aller største utfordringen:

– Faktisk er det så trangt at vi ikke klarer å bli helt ferdige med å bygge den nye brua før den gamle hengebrua er revet. Den nye brua blir i tillegg liggende cirka en meter fra den gamle betongbrua fra 1994, og det er en utfordring, fortsetter han.

Hvert døgn passerer cirka 50.000 biler, og rett i nærheten er det et boligområde som de også må ta hensyn til når de arbeider på brua.

– I tillegg er det utfordrende i seg selv å bygge en slik bru. Vi benytter en metode som heter fritt frembygg, noe som betyr at vi bygger oss utover fra søylene på begge sider slik at det blir likevekt, så dette er krevende brubygging.

Store dimensjoner

Når brua står ferdig blir den 655 meter lang. Hovedspennet blir på 260 meter, mens høyden over havet er 37 meter og fjordybden cirka 45 meter på det dypeste. Det er med andre ord snakk om en konstruksjon med store dimensjoner. Detaljprosjekteringen startet i 2015 og når brua åpner for trafikk våren 2020 vil den ha kostet cirka 950 millioner kroner.

– Eksakt åpningsdato tør jeg ikke å love, for fremdriften er stram og utfordringene mange, men det blir i løpet av våren 2020, avslutter Egeland.