Den tidligere ordføreren i Bergen, og nåværende styreleder i Friele Gruppen, ser tilbake på de femten siste årene. Han mener utviklingen i næringslivet har vært preget av både oppoverbakker og nedoverbakker.

Hvordan har de siste årene vært?

­– Jeg husker at det i 2003 kun var to heisekraner her i Bergen, den ene stod på Haukeland sykehus og den andre ved Bergen fengsel. Det sier jo litt om hvor lite ekspansjon det var i næringslivet på den tiden. Er det stor aktivitet på byggeplasser er det ofte vekst i næringen.

Friele forteller videre at han opplevde et skifte på den tiden, som førte til vekst og økt aktivitet.

– Det ble skapt mange arbeidsplasser og det blomstret opp et stor mangfold i Bergen, men også hele Norge gikk godt.

Den tidligere administrerende direktøren tror det spesielt er mangfoldet i Bergen som har gjort byen og næringslivet mindre sårbart for motgang.

– Du får en fin fart, selv i oppoverbakke, ved å ha en god bredde i industri og næringsliv. Det hendte vel at vi i Bergen var litt misunnelige på Stavanger, som var ensporet inn mot olje, men når ting går i bølger er mangfoldet utrolig viktig.

Friele viser til at Bergen blant annet har et verdensledende forskningsmiljø og en stor maritim industri med både lakseoppdrett og annen næringsutvikling.

Hvordan har nedgangstiden påvirket næringslivet i Bergen?

– Nedgangen i økonomien for noen får år siden rammet også Bergen, men jeg har i liten grad opplevd pessimisme. Jeg vil heller kalle det nøkternhet. Lengre oppover kysten har det nok vært vanskeligere enn her. Bergenserne har vært veldig flinke til å snu seg rundt. Hvis livremmen strammes så blir man jo tvunget til å se på kostnadsnivået, og det tror jeg helt klart var for raust før den økonomiske nedgangen. Nå sparer mange bedrifter inn på kostnadssiden. De er fortsatt like dyktige, men kostnadene er lavere og da ligger det til rette for nyutvikling og kreativitet. Det tror jeg har vært veldig sunt, sier Friele og legger til at mange av arbeidsplassene allerede er tatt tilbake, ikke nødvendigvis en for en, men i ny drakt. 

Hvilke bransjer klarer seg best?

– Helt klart det jeg kaller den blå næringen, det vil si den marine næringen. Der tror jeg vi har mye å hente også i fremtiden. Vi har allerede laksen, men kanskje vil vi etter hvert drive fish farming med andre fiskearter. Jeg tror også at det fremragende forskningsmiljøet i Bergen vil finne nye muligheter for å utnytte havets ressurser, ikke bare når det gjelder fisk, men også andre næringsstoffer i havet.

Og hva med fremtiden?

– Jeg tror på sikksakk oppover. Det vil alltid være krusninger, men levestandarden her i Norge har gått oppover siden krigen, med enkelte setbacks underveis. Tre skritt frem og ett tilbake. Det er utrolig mange flinke folk som sitter rundt omkring så jeg er absolutt optimist.

Selv er Herman Friele styreleder i Friele Gruppen og han har fortsatt en finger med i spillet i Bergens næringsliv.

– Vi har en del kapital og da har vi også et ansvar, blant annet for å skape nye arbeidsplasser. Vi prøver å investere i litt nye bransjer der vi kan bruke erfaringene våre og bidra til vekst. Blant annet investerer vi nå i et håndverksbryggeri her i Bergen og det er veldig spennende.