Av Tord Lien Regiondirektør, NHO Trøndelag

Dette vil gjøre oss bedre rustet i landskampen med andre kulturelt og politisk mer fragmenterte regioner. Men det trønderske næringslivet er preget av langt større vyer enn å hevde seg i Norge. Tvert imot er mange av bedriftene i Trøndelag selv aktører i et globalt marked eller leverandører til slike.

Havbruksnæringen

En av næringene som har opplevd sterk vekst i årene vi har bak oss, men som fortsatt har et betydelig vekstpotensial er havbruksnæringen. Praktisk talt all laksen blir eksportert til markedene i Europa og Asia. Omtrent halvparten av den direkte eksporten fra Trøndelag er sjømat.

Trøndelags konkurransefortrinn for havbruk er mange. Rent og rikt hav, en kyst med fjorder og skjærgårder samt gode temperaturer og strømforhold, og ikke minst sterke kompetansemiljøer i bedrifter og akademia, gir gode forutsetninger for å skape lønnsomme arbeidsplasser basert på laksen. Denne høsten kommer også «Ocean Farm» til Trøndelag. Salmars nye anlegg har potensiale til å virkelig åpne nye muligheter for vekst i havbruksnæringene. Konflikter om arealbruk på havet vil langt på vei være eliminert om Salmar oppnår kostnadseffektiv produksjon på sitt offshore produksjonsanlegg for atlantisk laks. Anlegget er utviklet i samarbeid med andre trønderske aktører og deres globale konkurrenter og partnere. En del av kompetansen som har blitt brukt kommer fra petromaritime miljøer.

Olje og gassindustrien

Selv om olje og gassindustrien ikke er like dominerende i Trøndelag som i mange andre regioner har vi også sterke forsknings- og bedriftsmiljøer innen petroleum her. På sensommeren seilte «Ægir», en av understellene som i to generasjoner skal holde oppe «Johan Sverdrup» i Nordsjøen, ut fra Verdal. Visstnok det største som noensinne er bygget for norsk sokkel. Understellet ble bygget på Kværner Verdal, et offshoreverft som har klart seg gjennom oppgangstider og nedgangstider gjennom flere tiår.

På Orkanger ferdigstiller Technip FMC rørledninger som skal brukes til produksjon og eksport av petroleumsressursene våre, mens Trondheim har både mekanisk industri og ingeniørmiljøer som leverer til oljeindustrien nasjonalt og globalt. Trondheimsbaserte SINTEFs betydning for lønnsomheten i disse arbeidsplassene er nok like viktig som for havbruksnæringen sin del.

Reiselivet

Det globale perspektivet kommer man heller ikke fra hva gjelder reiselivet. Stor lokal interesse hos innbyggere og næringsliv for kortreist mat og øl, har gjort det mulig å utvikle et tilbud som nå bidrar til gode genuine opplevelser for turister fra hele verden. Noen kommer for å oppleve ekte gårdsopplevelser med kortreist mat, andre kombinerer det med kultur- og idrettsbyen Trondheim. Uansett er reiselivet i Trøndelag en næring i sterk vekst.  
I Rørvik finner vi også Norveg, som kombinerer havbruk og reiseliv gjennom å ha utviklet et tilbud som inviterer turister på havbrukssightseeing.

Prosessindustri

Fra Folla i nord til Holla i sør har vi også sterke prosessindustrimiljøer. Verden etterspør mer industrielle produkter og mindre utslipp. Derfor investeres det i å drive mest mulig energi- og klimaeffektivt, noe som også på sikt påvirker lønnsomheten på verkene. Her er ikke bare kundene, men også eierne illustrative for det globaliserte Trøndelag. Selskaper fra Østerrike, Tyskland og Kina driver industriell virksomhet herfra.

Mulighetenes region

Trøndelag er først og fremst mulighetenes region. Her har vi et verdensledende kompetansemiljø innen teknologi og realfag, med NTNU og Sintef i spissen. Vi har en sterk industriell kultur og kompetanse innen både prosess-, mekanisk- og matproduserende industri. Trøndelag er på alle mulige måter godt posisjonert til å fortsatt skape vekst i privat sektor.