Av Elin Maageng Jakobsen

Hvordan gjør vi dette i praksis?

Business Case

Beskriver hensikten til prosjektet. Hvorfor skal vi gjøre dette prosjektet? Hva ønsker vi å få ut av det? Et godt Business Case forutsetter at du har en engasjert prosjekteier (PE) som er villig til å påta seg ansvaret for å sette prosjektet i gang, og sørge ofr at det er en organisasjon som kan ta i bruk resultatet og hentet ut effekten, slik at dere faktisk får en gevinst på lang sikt.

Hva skal vi levere?

Du trenger en klar formening om hva dere skal levere. Og i denne prosessen må du ha med en prosjektleder som er villig til å ta ansvaret for å nå dette målet. Fo r selve leveransen beskriver funksjonaliteten på det produktet som skal tas i bruk. For at dette skal bli vellykket trenger du å ha en klar formening om hva som er behovet, hva er det vi trenger,  hvordan skal det brukes? – for at vi kan hente ut gevinsten.

Midlertidig organisasjon

Definisjonen på prosjekt er å sette sammen en midlertidig organisasjon som skal levere et resultat. Dette er helt sentralt: Du må ha tydelige roller, klare forventninger, definert autoritet og mandat  på de som er involvert i jobben – prosjekteier, prosjektleder og prosjektteamet. Har du den organisasjonen på plass, så vil det være mulig å gjennomføre de gode prosjektene som du trenger i 2016!