ARTEC står blant annet bak «Treet» i Bergen som i dag er verdens høyeste trehus. I rapporten heter det blant annet at et slikt parkeringshus i tre vil være omtrent 15 prosent billigere å bygge enn et lignende hus i betong.

- Her har vi ikke regnet med kostnader rundt fundamentering. Et parkeringshus i tre vil i tillegg veie en tredjedel av et betongbygg, og krever derfor enklere fundamentering, sier Per Reigstad, daglig leder og sivilarkitekt i ARTEC.

Reigstad peker på at et slikt bygg også egner seg flere steder i landet.

- Ved for eksempel et kjøpesenter eller på steder der fundamentering er spesielt krevende vil dette egne seg godt. Det er raskere å bygge, er mer økonomisk og har en bedre miljøprofil enn et lignende bygg i betong fordi tre er en fornybar ressurs. Derfor tror jeg det er kun et tidsspørsmål før vi ser flere trebygninger som dette i Norge, avslutter han.