Denne tingen kan være en dør, en kaffetrakter, en produksjonslinje i en fabrikk, en laksemerd, en smelteovn eller noe helt annet. Sensorer og IoT kan gjøre fabrikker, farkoster, bygg og andre installasjoner sikrere og smartere, men for mange bedrifter oppleves det som vanskelig å ta teknologien i bruk fordi eksisterende utstyr og systemer i liten grad er tilpasset slike løsninger.

– For oss er det viktig å senke terskelen for å ta IoT-løsninger i bruk. Vårt system, Neuron sensors, inkluderer alt som trengs for å samle, lagre og få tilgang til måledata. Du kobler en gateway til nettet, registrerer de trådløse sensorene til din bruker og plasserer dem der du vil. Måledata fra sensorene kommer umiddelbart til syne i app eller på nett, sier utviklingsleder i El-Watch, Tor Øistein Skjermo.

Sensorene er robuste, måler annethvert sekund og har en estimert batterilevetid på 15 år.

Nyttig nå og i fremtiden

I følge Gard Hopsdal Hansen i El-Watch er Neuron laget med tanke på alt fra butikkeiere til store industriaktører.

– Per i dag har vi trådløse sensorer for å måle temperatur, lys, fuktighet, trykk og hvorvidt døra eller ventilen er åpen eller lukket. Vi har også utviklet et produkt som vi kaller Neuron Digitalisator som gjør at vi kan hente målinger fra analoge sensorer og sende dem på nett, og i tillegg har vi flere nye sensorer under utvikling, sier han.

At dette er et system bedrifter har nytte av, er han ikke i tvil om.

– Gode måledata har stor verdi både for å se nåsituasjonen og for å forstå historikken. Det er umiddelbart nyttig å få varsel om at en dør står åpen eller om temperaturen i en koblingsboks er farlig høy, men enda mer verdifullt er det å bruke sensordata som er samlet inn over tid for å optimalisere drift og vedlikehold. I mange tilfeller kan relativt enkle analyser bidra til å identifisere stort forbedringspotensial eller feil før de inntreffer, sier Hansen.