Etter mange år i bransjen sitter Bene Agere på stor kompetanse i å veilede ledere, styrer og eiere. Denne bakgrunnen gjorde at Bene Agere evnet å være en bidragsyter under etableringen av Digital Norway - Toppindustrisenteret AS .

Tanken bak Digital Norway er at dette skal være en arena som knytter sammen og sprer digital kompetanse på tvers av selskaper og bransjer over hele landet. Et viktig nettverk som Wæhle ser store fordeler av å være en del av.

Store forskjeller

– Arbeidet med Digital Norway har gitt oss en unik innsikt i næringslivsstrukturen, ekspertmiljøer og hva som skjer når det gjelder digitalisering i Norge. Arbeidet har satt oss i stand til å identifisere tenkning og rammeverk som vi mener kan kombineres med vår egen velprøvde tilnærming til digitalisering. Da kan vi med trygghet støtte foretak med forbedring og fornyelse, sier Wæhle.

Han mener det er viktig å merke seg at digitalisering ikke betyr det samme i alle bransjer.

– For vektløse tjenester som bank og media betyr digitalisering noe annet enn for verdiskapning som er tungt forankret i den fysiske verden, slik som, bygg og anlegg eller boreoperasjoner, sier han.

Løfter ambisjonene

Konsulentselskapet Bene Agere Norden AS ble etablert i Oslo i 2005, og har i dag 40 medarbeidere i Oslo, Madrid, Barcelona og Chicago.

– Bene Agere i Oslo har elleve medarbeidere, hvorav fire partnere og to assosierte partnere. Selskapet har et solid fotfeste i flere markeder og leverer tjenester innen strategiutvikling, transformasjon, endring og utvikling. Herunder kommer også det å drive en transformasjon drevet av digitalisering. Vi ønsker å bidra til å avmystifisere og konkretisere det digitale skiftet og hjelpe ledere med å løfte ambisjonene. Med det mener vi at vi evner å fortelle deg hva du må gjøre, ikke bare hva som skjer, sier han.

Med mange års erfaring står Bene Agere for en solid metodikk, som er velprøvd på tvers av bransjer, bedriftsstørrelser og funksjonelle områder. Wæhle forteller at selskapet primært jobber med fire typer engasjement:

  • Det første er transformasjon, der de hjelper med å planlegge og gjennomføre programmer, støtter bedriften i å drive arbeidet selv og følger bedriften til pengene er i banken.
  • Det andre er at de jobber med strategiplanlegging, der de leverer et rammeverk for å utforme strategi og drive strategisk dialog med mer komplekse virksomheter og støtter bedriftene i å drive arbeidet selv.
  • Videre jobber Bene Agere med fusjonsintegrasjon, hjelper med tilnærming for planlegging og gjennomføring av markedsdrevne fusjoner, og støtter bedriftene i å engasjere leder og medarbeidere i fusjonspartnerne i integrasjon og transformasjon.
  • Det fjerde området de jobber med er digitalisering, der de blant annet støtter bedriftene i å forstå hva som skjer, hva det betyr og hva de konkret må gjøre for å kunne høste resultater av ulike tiltak knyttet til digitalisering.

Ofte ledere

Bene Ageres kunder er ifølge Wæhle gjerne toppleder og ledere for større avdelinger. Ofte er det dem som sitter med resultatansvar i bedriften.

– I noen tilfeller er kundene også styreledere og eiere. Vi har hovedsakelig hatt engasjement i privat sektor for mellomstore og store foretak. Fremtidige engasjement vil være drevet av ledere som har behov for å forstå hva digitalisering vil bety for deres selskap og hvordan de må gripe det an, sier han.