Sørlandet er den sørligste, minste og yngste landsdelen i Norge, og består av fylkene Aust-Agder og Vest-Agder. Landsdelen har til sammen ti byer og nærmere 300.000 innbyggere fordelt på 30 kommuner. Sørlandet er for mange nordmenn en feriefavoritt, og spesielt om sommeren strømmer turistene til for å oppleve de mange mulighetene landsdelen har å tilby. Agder-fylkene har ikke bare svært attraktive sommeropplevelser, men også ski- og turmuligheter om vinteren. De fleste har hørt om Dyreparken i Kristiansand, som tiltrekker seg over en million gjester hvert år. Men Sørlandet er mer enn festivaler, sol og flotte strender, noe administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug bekrefter.

– Litt av utfordringen Sørlandet har, er at vi blir sammenlignet med en ferieby, men det er et endimensjonalt bilde. Man tenker nok ikke at Dyreparken er en av landets sterkeste merkevarer med massevis av tilleggsprodukter. Universitetet i Agder spiller en viktig rolle i landsdelen, med over 13.000 studenter og et bredt studietilbud og studenter fra inn- og utland. Utdannings- og forskningsmiljøene i landsdelen er svært verdiskapende og bidrar med spisskompetanse og arbeidsplasser, spesielt innen teknologi. Regionen har alltid vært utadrettet og internasjonalt orientert. Dette preger næringslivet, ikke minst de globalt ledende bedriftene innen olje-, offshore- og prosessindustri.

Etterspurt kompetanse

Agderfylkene har lenge vært en ledende eksportregion i Norge. Mange av virksomhetene har utenlandske eiere, noe som viser at landsdelens kompetanse er etterspurt globalt. Bergskaug, opprinnelig fra Oslo, forteller om erfaringen etter å ha flyttet sørover.

– Når du kommer ut av Oslo, så ser du tydeligere den sterke kompetansen og internasjonale orienteringen i denne landsdelen. Det er spennende innovasjonsmiljøer og gründervirksomheter i Agder, med sterk vilje til vekst og internasjonal satsing.

– Satsing på miljøteknologi og det grønne skiftet er tydelig i landsdelen, og i viktige deler av næringslivet jobbes det bevisst med bærekraft. Ikke minst i landsdelens prosessindustri, som er verdensledende på bærekraftig prosess- og materialteknologi.

Fra liten gründer til stor bedrift

Visjonen til Sparebanken Sør er å skape vekst og utvikling i landsdelen, og banken bidrar til dette både gjennom den tradisjonelle bankvirksomheten og gjennom betydelige gavemidler til samfunnsnyttige formål.

– Vår viktigste oppgave er å støtte næringsutviklingen i landsdelen ved å finansiere verdiskapende bedrifter og prosjekter, og støtte bedrifter og personkunder gjennom kompetent rådgivning. Den dominerende del av finansieringen til sørlandsk næringsliv er bankfinansiering. Vi står for en tredjedel av dette, og er engasjert i alle næringer i landsdelen, forteller Bergskaug.

– Vi bruker deler av bankens overskudd til gaver for å støtte viktige samfunnsnyttige formål. Dette gjelder hele spekteret fra kultur og utdanning til breddeidrett. Vi gir støtte til idrettsbaner, skianlegg, turistforeningshytter og vern av historiske steder, så vel som samarbeidsprosjekter med utdannings- og forskningsinstitusjoner. Innen kunst og kultur har vi blant mye annet bidratt til Kilden og Kunstsiloen. For Sparebanken Sør er samfunnsansvar et medansvar for å bidra til bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i de områdene banken opererer, forteller Bergskaug til slutt.